prenumerata

Zapraszamy naszych Czytelników do prenumeraty magazynu ŚWIAT KOLEI w 2017 roku.

Prenumerata jest najkorzystniejszą formą otrzymywania miesięcznika.
Prenumeratorom, podobnie jak w latach ubiegłych, proponujemy korzystną bonifikatę.

W prenumeracie cena jest obniżona do 23,00 złotych za egzemplarz.

Zapraszamy do prenumeraty.
Zamówienia na prenumeratę z bonifikatą przyjmujemy od numeru bieżącego.

Wcześniejsze tegoroczne numery – z wyjątkiem numeru 1/2017 – są dostępne w cenie detalicznej…
Numer 1/2017 – nakład wyczerpany

Ceny magazynu Świat kolei w prenumeracie:

Prenumerata: roczna półroczna kwartalna
Polska  - 138 zł 69 zł
Europa zwykła - 60 EUR 30 EUR
Europa lotnicza - 65 EUR 33 EUR
Poza Europą - 88 USD 44 USD

 

Wpłaty prosimy kierować na konto Wydawnictwa:

EMI-PRESS 91-360 Łódź, ul. Motylowa 3/25
PKO I O/Łódź
08 1020 3352 0000 1802 0012 8074

dla prenumeratorów zagranicznych:
EMI-PRESS, Poland 91-360 Łódź ul. Motylowa 3/25
code swift  – BPKOPLPW
IBAN  – PL 08 1020 3352 0000 1802 0012 80 74

Adres do korespondencji:

EMI-PRESS 90-955 Łódź 8, skr. poczt. 103
tel./fax 42-633-37-51, 501 64 22 49
email: swiatkolei@emipress.com.pl