prenumerata

Zapraszamy naszych Czytelników do prenumeraty magazynu ŚWIAT KOLEI w 2018 roku.

Prenumerata jest najkorzystniejszą formą otrzymywania
miesięcznika – proponujemy korzystną bonifikatę.

W prenumeracie cena miesięcznika jest obniżona do 23,00 złotych
za egzemplarz.

Zamówienia na prenumeratę z bonifikatą przyjmujemy od numeru bieżącego. Wcześniejsze numery są dostępne w cenie detalicznej 26,50 zł.
Prenumeratę można zamówić od dowolnego numeru bieżącego.


 

Ceny magazynu Świat kolei w prenumeracie:

Prenumerata: roczna półroczna kwartalna
Polska 276 ZŁ 138 ZŁ 69 ZŁ
Europa zwykła 110 EUR 55 EUR 28 EUR
Europa lotnicza 120 EUR 60 EUR 30 EUR
Poza Europą 150 USD 75 USD 38 USD

 

Wpłaty prosimy kierować na konto Wydawnictwa:

EMI-PRESS 91-360 Łódź, ul. Motylowa 3/25
PKO I O/Łódź
08 1020 3352 0000 1802 0012 8074

dla prenumeratorów zagranicznych:
EMI-PRESS, Poland 91-360 Łódź ul. Motylowa 3/25
code swift  – BPKOPLPW
IBAN  – PL 08 1020 3352 0000 1802 0012 80 74

Adres do korespondencji:

EMI-PRESS 90-955 Łódź 8, skr. poczt. 103
tel./fax 42-633-37-51, 501 64 22 49
email: biuro@swiat-kolei.com