o nas

SKŁAD REDAKCJI ŚWIATA KOLEI

Redaktor naczelny

Ryszard Pyssa
tel./fax (61) 853-13-36
ul. Żniniewiczów 35, 60-475 Poznań
e-mail: sk.pyssa@infotransport.pl

Zespół redakcyjny

Michał Jerczyński – dział historyczny
sk.jerczynski@infotransport.pl

Paweł Terczyński – dział taborowy

Marek Malczewski – dział wąskotorowy
sk.malczewski@infotransport.pl

Tomasz Gieżyński – dział tramwajowy
sk.giezynski@infotransport.pl

Ryszard Rusak – dział zagraniczny
sk.rusak@infotransport.pl

Wydawca

Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS Sp. z o.o.

ul. 25 Czerwca 68/62
26-600 Radom

tel.: 48 369 80 74, fax: 48 369 80 75
mobile: 669 434 321

mail: sk.redakcja@infotransport.pl

Polityka RODO – INFORMACJA 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest

Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS Sp. z o.o.
ul. 25 Czerwca 68/62
26-600 Radom

tel.: 48 369 80 74, fax: 48 369 80 75
mobile: 669 434 321
mail: sk.redakcja@infotransport.pl

Dane osobowe pozyskujemy wyłącznie w celu realizacji prenumeraty lub realizacji zamówienia na egzemplarze archiwalne miesięcznika.
Okres przechowywania danych osobowych 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiła realizację zamówienia.
Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do: żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, sprostowania danych, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania zamówienia.