o nas

SKŁAD REDAKCJI ŚWIATA KOLEI

Redaktor naczelny

Ryszard Pyssa
tel./fax (61) 853-13-36
61-701 Poznań, ul. Fredry 13
e-mail: sk.pyssa@infotransport.pl

Zespół redakcyjny

Michał Jerczyński – dział historyczny
sk.jerczynski@infotransport.pl

Paweł Terczyński – dział taborowy

Marek Malczewski – dział wąskotorowy
sk.malczewski@infotransport.pl

Tomasz Gieżyński – dział tramwajowy
sk.giezynski@infotransport.pl

Ryszard Rusak – dział zagraniczny
sk.rusak@infotransport.pl

Wydawca

EMI-PRESS
90-955 Łódź 8, skrytka poczt. 103, ul. Motylowa 3/25

Sekretarz redakcji

Danuta Raczyńska
(kolportaż,prenumerata, reklamy, umowy)
tel./fax (42) 633-37-51
(501) 642-249
e-mail: biuro@swiat-kolei.com