o nas

SKŁAD REDAKCJI ŚWIATA KOLEI

Redaktor naczelny

Ryszard Pyssa
tel./fax (61) 853-13-36
61-701 Poznań, ul. Fredry 13
e-mail: sk.pyssa@infotransport.pl

Zespół redakcyjny

Michał Jerczyński – dział historyczny
sk.jerczynski@infotransport.pl

Paweł Terczyński – dział taborowy

Marek Malczewski – dział wąskotorowy
sk.malczewski@infotransport.pl

Tomasz Gieżyński – dział tramwajowy
sk.giezynski@infotransport.pl

Ryszard Rusak – dział zagraniczny
sk.rusak@infotransport.pl

Wydawca

EMI-PRESS
90-955 Łódź 8, skrytka poczt. 103, ul. Motylowa 3/25

Sekretarz redakcji

Danuta Raczyńska
(kolportaż,prenumerata, reklamy, umowy)
tel./fax (42) 633-37-51
(501) 642-249
e-mail: biuro@swiat-kolei.com

 

Polityka RODO – INFORMACJA 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka cywilna EMI-PRESS,
z siedzibą w Łodzi 91-360, ul. Motylowa 3/25.
Można się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres biuro@swiat-kolei.com lub telefonicznie – tel. 501-642-249
Dane osobowe pozyskujemy wyłącznie w celu realizacji prenumeraty lub realizacji zamówienia na egzemplarze archiwalne miesięcznika.
Okres przechowywania danych osobowych 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiła realizację zamówienia.
Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do: żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, sprostowania danych, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania zamówienia.