wrzesień 2016

wrzesian 2016 - okladka

AKTUALNOŚCI  –  Wrześniowa korekta rozkładu jazdy

Ryszard Rusak

W niedzielę 4 września weszła w życie kolejna tegoroczna korekta rozkładu jazdy, która będzie obowiązywać do 15 października. Ze względu na remont torów i obiektów inżynierskich wprowadzono wiele znaczących zmian, co spowodowało odwołanie pewnej liczby pociągów, skrócenie relacji, częściową zmianę trasy, bądź uruchomienie autobusowej komunikacji zastępczej.

 

FELIETON  –  Konkurs na „Stację Muzeum” w Warszawie rozstrzygnięty

K.N.

W ramach zorganizowanego przez PKP S.A. przy współudziale Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) konkursu na nowe muzeum kolejnictwa pod nazwą „Stacja Muzeum” w Warszawie przy ulicy Potrzebnej (dawna stacja postojowa Warszawa Szczęśliwice i część lokomotywowni Odolany) wpłynęło 19 prac studialnych, z czego wybrano sześć do dalszych opracowań. Na początku lipca rozstrzygnięto konkurs. Jak różne były podejścia i wizje autorów, możemy zobaczyć na przykładzie dwóch najwyżej ocenionych prac (I i II nagroda).

 

HISTORIA KOLEI  –  Dawne pojazdy szynowe z napędem hybrydowym

Część 3: Lokomotywy i wagony elektryczno-spalinowe

Krzystof Zintel

Pierwsze dwie części artykułu prezentowały potrzebę stosowania lokomotyw o dwóch napędach, dzisiaj nazywanych „z napędem hybrydowym” i przykłady niektórych lokomotyw elektryczno-akumulatorowych oraz elektryczno-spalinowych dla kolei przemysłowych. Część trzecia przedstawia lokomotywy elektryczno-spalinowe British Railways, szwajcarskich SBB, a także kolei przemysłowych oraz wagony elektryczno-spalinowe kolei francuskiej SNCF.

 

HISTORIA KOLEI  –  Historia węzła kolejowego Koluszki-Słotwiny. Cz. 1 – wiek XIX

Michał Jerczyński

W powszechnej świadomości Koluszki kojarzą się z obrazami ze znanego filmu Filipa Bajona „Bal na dworcu w Koluszkach” oraz anegdoty, jakoby stanowiły one główny dworzec kolejowy Łodzi (zaraz po nich plasowałoby się Kutno). Niektórzy pamiętają jeszcze podróże stamtąd pociągami międzynarodowymi i nocne godziny oczekiwania na przesiadkę w koluszkowskiej poczekalni lub barze WARS. Jednak dla osób interesujących się koleją znacznie ciekawsze były liczne, ginące gdzieś w lasach bocznice wojskowe, łącznice między posterunkami odgałęźnymi o frapujących nazwach Będzelin, Pękowice czy Zieleń oraz trudna do wytłumaczenia lokalizacja tuż obok dużej stacji w Koluszkach niewiele mniejszej, ale za to rozrządowej – w Słotwinach. O przeszłości stacji w Koluszkach pamiętali jeszcze w latach 70. starsi kolejarze, podając nawet w oficjalnych pismach, iż np. „kanalizacja biegnie po stronie wiedeńskiej wzdłuż peronu 3 (…) prosimy (…) o pilne oczyszczenie trasy kanalizacyjnej i studzienek kontrolnych (…) od strony łódzkiej”2. To bowiem, co w historii koluszkowskiej stacji jest najciekawsze – styk linii normalno i szerokotorowych trzech odrębnych towarzystw kolejowych, pozostało dziś już tylko w archiwach. W oparciu o zachowane dokumenty postaramy się w trzech kolejnych artykułach przybliżyć Czytelnikom dzieje koluszkowskiego węzła kolejowego.

 

KOLEJ W ŚWIECIE – Lokomotywy spalinowe serii T478.4 kolei ČSD

Piotr Kilanowski

Produkcja i eksploatacja lokomotyw spalinowych serii T478.1 (bardotka, po 1988 seria 751), T478.2 (bardotka, po 1988 seria 752) i T478.3 (okularnik, po 1988 seria 753), a także import maszyn serii T679.1 (sergei, po 1988 seria 781) zasadniczo rozwiązały w Czechosłowacji po 1975 roku kwestię wymiany trakcji parowej na spalinową. W okresie tym postęp techniczny, a także standardy połączeń międzynarodowych (ogrzewanie elektryczne i klimatyzacja) powoli zaczęły wymagać jednak lokomotyw spalinowych mogących zapewnić składom osobowym energię elektryczną, a tego nie była w stanie spełnić żadna z wyżej wymienionych serii. Odpowiedzią zakładów ČKD Praha na powstałe wymagania była zasadniczo oparta o produkowane wówczas seryjnie maszyny serii T478.3 koncepcja nowej lokomotywy T478.4 (okularnik, po 1988 seria 754). Ponadto nowa maszyna miała być wyposażona w system automatycznej regulacji prędkości (ARR) i hamulec elektrodynamiczny (EDB).

 

REPORTAŻ  – Bw Falkenberg – (muzealne) cmentarzysko parowozów

Konrad Czapracki

Falkenberg/Elster to licząca prawie 6500 mieszkańców miejscowość w Brandenburgii, położona ok. 90 km na południe od Berlina. Pierwsze zapiski o tej miejscowości pojawiły się już w 1251 roku, jednak dopiero kolej przyczyniła się do rozwoju tego miasta. Pierwsza lina kolejowa przebiegająca przez Falkenberg/Elster została uruchomiona w 1848 roku. Była to trasa łącząca Jüterbog z Röderau. Po 24 latach Falkenberg/Elster stał się węzłem z dwupoziomową stacją dzięki budowie linii łączącej Lipsk i Halle (Saale) z Cottbus. Obecnie spotykają się tutaj także linie Falkenberg – Beeskow i Roßlau – Węgliniec.

 

WĄSKIE TORY – Wagony spalinowe budowane w WMD Lisewo. Wagony typu Mw63 (cz.2 – ikonografia)

Bogdan Pokropiński

 

MIEJSKIE TORY – Tramwaje w Chinach cz.1

Piotr Tomasik

Podróż po Chinach odbędziemy z południa na północ, wzdłuż wschodniego wybrzeża, a więc po najbardziej rozwiniętej i najbogatszej części kraju. Tu właśnie koncentrują się największe ośrodki miejskie. W części z nich działają systemy tramwajowe. Odwiedzimy niektóre z nich.

 

ORYGINAŁ I MODEL – Modele wagonów PKP typu Görlitz 90 firmy A.C.M.E w barwach PKP Intercity

Andrzej Etmanowicz

Po chwilowej „zadyszce” związanej z kłopotami w Chinach włoska firma A.C.M.E nadrabia stracony czas. W numerze 3/2016 omawialiśmy pierwszy z dwóch trzywagonowych zestawów pociągu nr 240/241 Ost-West, składający się z przedziałowych wagonów PKP drugiej klasy: dwóch z miejscami do siedzenia typu Görlitz 90 i jednego z miejscami do leżenia („kuszetki”) typu 134Ab tej wytwórni (nr kat. 55 135). Niedługo później ukazał się drugi zestaw (nr kat. 90 092) wykonany na wyłączne zamówienie firmy Dream z Łodzi, a ponieważ zawiera on kolejne odmiany modeli wagonów PKP nie produkowanych do chwili obecnej przez inne firmy, temat ten postanowiliśmy omówić w niniejszym artykule.

 

TEST MODELU  –  Wielosystemowa lokomotywa EU44-006 firmy Roco

Tomasz Mayer

Z początkiem lipca bieżącego roku do sklepów modelarskich trafiła trzecia już wersja modelu Husarza PKP Intercity firmy Roco. Tym razem została ona wykonana w wersji reklamującej jednego z operatorów sieci komórkowej – firmę T-Mobile.

 

FILATELISTYKA

Krystian Żurawski

TAZARA, czyli o początkach gospodarczej ekspansji Chin