wrzesień 2007

sk-09-07

AKTUALNOŚCI – Nowe pociągi dla Kolei Mazowieckich
Autor: Marek Graff
Na podstawie podpisanej w lipcu umowy, Koleje Mazowieckie otrzymają 37 wagonów piętrowych produkcji Bombardier Transportation. Środki na zakup nowego taboru pozyskano z kredytu oraz środków własnych województwa. Samorząd planuje dalsze zakupy na potrzeby aglomeracji warszawskiej.

KOLEJ W POLSCE – Ostatnie parowozy Wschodniej DOKP
Autor: Paweł Terczyński
Sieć linii kolejowych administrowana przez Dyrekcje Okręgową w Lublinie charakteryzowała się najmniejszą gęstością i niemal zupełnym brakiem linii o znaczeniu lokalnym. Od połowy lat 60. w wyniku postępującej elektryfikacji i wprowadzania lokomotyw spalinowych, udział parowozów w pracy okręgu zmniejszył się i wynosił w roku 1980 ok. 25%. Przyjęto wówczas na ilostan Wschodniej DOKP ostatnie parowozy z innych dyrekcji. Stopniowo kończyła się jednak ich eksploatacja – ostatni parowóz skreślono z inwentarza we wrześniu 1990 roku.

HISTORIA KOLEI – 80 lat linii Kalety-Podzamcze
Autor: Michał Jerczyński
W maju ubiegłego roku świętowano jubileusz 80-lecia linii kolejowej Kalety – Herby Nowe – Wieuń – Podzamcze (Wieruszów). Linia ta na odcinku od Herbów Nowych do Wieruszowa ma dziś w prawdzie znaczenie marginalne, ale w drugiej połowie lat 20. była ona ważnym szlakiem tranzytowym i powodem do dumy z wysiłku inwestycyjnego odrodzonego państwa polskiego oraz sprawności polskich inżynierów i robotników.

ZAPOMNIANE LINIE – Lutol Suchy – Trzciel Zachodni
Autor: Sławomir Fedorowicz
Linia kolejowa, po której proponujemy wędrówkę, jest jedną z nielicznych rozebranych jeszcze przez tych, którzy ją zbudowali. Istniała zaledwie 10 lat. Jej powstanie jest ściśle związane z wygranym przez Polaków Powstaniem Wielkopolskim. Ustanowiona wówczas granica państwa odcięła miasteczko Trzciel od starej linii kolejowej.

KOLEJ W ŚWIECIE – 125 lat linii kolejowej przez przełęcz św. Gottharda (1)
Autor: Ryszard Rusak
Wysokie góry, w tym Alpy, stanowiły naturalną przeszkodę do budowy linii kolejowych, ale jednocześnie były wyzwaniem dla konstruktorów i budowniczych. Trasowano je jako kręte i mozolnie wspinające się w górę lub opadające w dół, często wzdłuż rwących potoków. Budowano tunele, często bardzo długie, a brzegi urwisk i rzek łączono kamiennymi mostami łukowymi. Dziś można podziwiać kunszt ówczesnej sztuki inżynierskiej. Do linii tych, jednocześnie najpiękniejszych na świecie, należy kolej poprowadzona przez przełęcz św. Gottharda.

WĄSKIE TORY – Nostalgia za parą
Autor: Marek Malczewski
Mija 20 lat od chwili, gdy z Gniezna wyruszył pierwszy z nadzwyczajnych pociągów, których celem było odwiedzenie prawie wszystkich kolei wąskotorowych Wielkopolski. Ten jubileusz jest okazją by przypomnieć klimat ówczesnych kolei wąskotorowych oraz te fragmenty wąskotorowej Polski, które zniknęły w sposób nieodwracalny.

ARCHIWUM TABORU – Wagon węglarka czteroosiowa typu 401Wb
Autor: Paweł Terczyński

NOWA KOLEJ – Kolej na Pyrzowice
Autor: Jakub Halor
W czerwcu 2007 r. Województwo Śląskie podpisało z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. list intencyjny o wspólnych działaniach dla realizacji budowy linii kolejowej łączącej międzynarodowy port lotniczy w Pyrzowicach z miastami aglomeracji katowickiej. Pierwszym etapem współpracy ma być wspólne przygotowanie dokumentacji projektowej i ekonomicznej niezbędnej do ubiegania się o fundusze unijne na sfinansowanie inwestycji.

FILATELISTYKA
Autor: Krystian Żurawski
Gdzie leży Czeremcha? Znaczki i ekslibrisy. Millenium z koleją w tle. Zawsze w drugą niedzielę września.

MIEJSKIE TORY – Historia niedoszłego tramwaju w Świnoujściu
Autor: Remigiusz Grochowiak
Ogłoszenie Świnoujścia uzdrowiskiem w 1824 roku oraz doprowadzenie do niego linii kolejowej z Berlina spowodowało dynamiczny rozwój kąpieliska. Pojawiła się potrzeba wprowadzenia wewnętrznej komunikacji miejskiej. Zaproponowano uruchomienie linii plażowej oraz miejskiej.

MIEJSKIE TORY – Pocztówka z Piatigorska
Autor: Tomasz Gieżyński

MAKIETA –Śląskie klimaty
Autor: Leszek Lewiński
Śląska grupa modelarzy-realistów, tworzących segmenty zgodnie z polską normą dla makiet wielkości H0 działa bardzo aktywnie. Stale zwiększa się ilość osób uczestniczących w bytomskich spotkaniach modelarskich. Prezentujemy dokonania w dziedzinie modelarstwa kolejowego jednego z uczestników.

TEST MODELU – Elektrowóz dwusystemowy serii 180
Autor: Arkadiusz Lubka
Polscy kolekcjonerzy miniaturowego taboru kolejowego mogą już obecnie wybierać spośród modeli parowozów i lokomotyw spalinowych w barwach krajowych przewoźników. Brakuje jednak elektrowozów, które mogłyby prowadzić pociągi na makiecie odwzorowującej polską kolej. Jest jednak jedna miniatura, którą można z czystym sumieniem na takiej makiecie postawić, gdyż oryginały od kilkunastu lat codziennie goszczą na polskich szlakach w rejonie przygranicznym.

KATALOG MODELI – Wagon do przewozu nierogacizny
Autor: Arkadiusz Lubka
Dwuosiowe wagony do przewozu zwierząt małych, produkowane były od 1913 roku dla wszystkich ówczesnych zarządów kolei, funkcjonujących na obszarze Niemiec. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i utworzeniu PKP, na jej stan przyjęto wiele wagonów pochodzenia pruskiego, w tym także do przewozu nierogacizny, określane jako typ A8.

NOWOŚCI
Autor: Arkadiusz Lubka
Polskie nowości

NOWOŚCI
Autor: Jerzy Majszczyk
060DA a sprawa polska, czyli jak to z „rumunem” było