styczeń 2013

Sk-01-13s

AKTUALNOŚCI –  Nowy rozkład jazdy
Kasper Fiszer

Dziewiątego grudnia zmienił się rozkład jazdy w całej Europie Zachodniej i Środkowej. Na sieci PKP oznacza to nie tylko korektę godzin odjazdów, ale też zawieszenia ruchu, m.in. na trasach z Wrześni do Gniezna i na magistrali węglowej. Inne odcinki, np. Tomaszów Maz. – Opoczno i Herby Nowe – Kłobuck, są obsługiwane przez pociągi pasażerskie po kilkuletniej przerwie.

NOWY TABOR – Arriva wprowadza nowe pojazdy SA133
Jacek Goździewicz

Spółka Arriva RP, działająca na polskim rynku transportowym od pięciu lat, obsługuje obecnie wszystkie połączenia regionalne trakcją spalinową w województwie kujawsko-pomorskim. W zakresie tej obsługi znajdują się także połączenia z sąsiednimi województwami. Dla obsługi województwa kujawsko-pomorskiego przewidziano wprowadzenie czterech nowych spalinowych pojazdów trakcyjnych, które miały trafić do eksploatacji wraz z wejściem nowego rozkładu jazdy pociągów 2012/2013.

REPORTAŻ – Chaos na Kolejach Śląskich
Ryszard Rusak

Koleje Śląskie (KŚ) zadebiutowały 1.10.2011 r., kiedy na terenie województwa śląskiego przejęły obsługę linii Częstochowa – Gliwice oraz Częstochowa – Wisła Głębce w dni świąteczne. Od samego początku wokół nowego przewoźnika powstało sporo kontrowersji, bowiem pociągi KŚ kursowały na najbardziej dochodowej linii. Na początku września 2012 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego została podpisana umowa, na mocy której KŚ przejęły całkowicie obsługę pociągów wraz z grudniową zmianą rozkładu jazdy.  Decyzja ta przyczyniła się jednocześnie do likwidacji Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych, który do tej pory obsługiwał połączenia na pozostałych liniach oraz przewozy międzywojewódzkie.

POLSKIE STACJE – Historia stacji kolejowej w Racławicach Śląskich
Piotr Kopczyk

Piętnastego sierpnia 2012 roku minęło 136 lat istnienia kolei w Racławicach Śl. – stacji leżącej na jednym z czterech głównych ciągów komunikacji kolejowej pomiędzy Górnym a Dolnym Śląskiem i dalej Saksonią oraz południową Brandenburgią. Tzw. Magistrala Podsudecka, na której Racławice Śl. są jednym z węzłów kolejowych, pozostała do dziś niezelektryfikowana, co spowodowało stopniowy spadek jej znaczenia wobec malejących przewozów. Zmodernizowana linia E30 z jej prawobrzeżnym uzupełnieniem oraz linia przez Kluczbork, charakteryzująca się korzystniejszym profilem niż trasa podsudecka wystarczają do prowadzenia przewozów wschód – zachód przez ziemie śląskie. Na stacji w Racławicach Śl. czas jakby się zatrzymał.

NASZ PORTRET – Wagon spalinowy Średzkiej Kolei Powiatowej
Bogdan Pokropiński

W okresie I wojny światowej i po jej zakończeniu gwałtownie przyspieszył rozwój motoryzacji, opartej na silniku spalinowym. I choć ówczesne pojazdy nie były pozbawione „chorób wieku dziecięcego”, to już dawał się zauważyć fakt, że może to być napęd przyszłości. Tej tendencji uważnie przyglądały się zarządy kolejowe – otwarte na rozwiązania, które umożliwiały zmniejszenie kosztów eksploatacji. Jednak dostępne wówczas silniki nie oferowały jeszcze dużych mocy, niezbędnych do wprawiania w ruch ciężkich pociągów. Zastosowano je więc w wagonach motorowych, przeznaczonych do obsługi mniej obciążonych relacji.

KOLEJ W ŚWIECIE – Lokomotywy serii 1822 kolei ŐBB i PTK Rybnik
Ryszard Rusak

W 1980 roku koleje austriackie ŐBB rozpoczęły prace projektowe nad nową generacją lokomotyw elektrycznych, które w przyszłości miały zastąpić wyeksploatowany tabor. Jedną z tych konstrukcji miała być wzorowana na serii 1014 lokomotywa dwusystemowa, przeznaczona głównie do prowadzenia szybkich pociągów towarowych przez przełęcz Brenner. Pojazdom tym nadano oznaczenie serii 1822 i po wielu trudnościach związanych m.in. z nową technologią i uzyskaniem wymaganych certyfikatów seria informacyjna pięciu maszyn została przekazana do eksploatacji w I połowie 1996 roku. W 2005 roku dwie z nich trafiły do ówczesnego Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem w Rybniku.

ZAPOMNIANE LINIE – Dawny przebieg linii między Otmuchowem a Paczkowem
Sławomir Fedorowicz

Budowa zbiorników retencyjnych na rzekach w celu ochrony dorzecza przed powodzią niejednokrotnie powoduje poważne zmiany w przebiegu ciągów komunikacyjnych. Publikacja umożliwia przyjrzenie się śladom dawnego przebiegu odcinka obecnej linii nr 137 Katowice – Legnica, który został przełożony w 1931 roku z powodu budowy sztucznego zbiornika wodnego o obecnej nazwie Jezioro Otmuchowskie.

WĄSKIE TORY  – Historia lilipucich kolejek parkowych cz. 5
Roman Witkowski

W numerze 11/2012 przedstawiona została historia kolejki parkowej na wiedeńskim Praterze. Opowieść skończyła się na roku 1945, gdy pod koniec wojny na terenie Prateru wybuchł pożar, który strawił wszystkie drewniane budowle (parowozownię i halę wagonową), a także elementy wagonów. Szczęśliwie ocalały parowozy, jednak przez dwa sezony kolejka nie kursowała.

KATASTROFY – Oberwanie chmury we wschodnich Sudetach
Michał Jerczyński

WCZORAJ I DZIŚ – Piotrków Tryb. Towarowy
Michał Jerczyński

Od końca lat 60. XIX w. rozpoczął się proces intensywnej modernizacji i rozbudowy obiektów Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. W Piotrkowie Trybunalskim postanowiono urządzić nową stację towarową i wybudować przy niej drugą parowozownię.

TRAMWAJE – Wrocławski wagon 205WrAs
Tomasz Korycki

W numerze 7/2012 przedstawione zostały wagony 204WrAs wyprodukowane przez wrocławski zakład RMT Protram. W tym numerze ŚK przybliżony został ich następca – 205WrAs.

MIEJSKIE TORY – Tramwaje w Aradzie
Karol Tyszka

Arad nie należy do nader wyjątkowych miejscowości na mapie Europy pod względem architektury, położenia, czy historii. To dość niewielkie, stupięćdziesięciotysięczne miasto znane jest jednak wielu miłośnikom komunikacji miejskiej z dwóch względów. Liniowy tabor tramwajowy składa się obecnie wyłącznie z wagonów pochodzących z miast  Austrii i Niemiec – miejscowe przedsiębiorstwo komunikacyjne CTP kupowało dotąd wagony w nie mniej niż czternastu przedsiębiorstwach. Drugim, unikalnym walorem aradzkiej sieci jest długa, niespełna dziewiętnastokilometrowa linia podmiejska do leżącej u stóp Karpat miejscowości Ghioroc. Artykuł prezentuje historię tej linii, jak i całej sieci tramwajowej tego niepozornego, a jednak całkiem ciekawego miasta.

ORYGINAŁ I MODEL – Tabor obcych kolei na polskich torach i jego modele
Andrzej Etmanowicz
Modele wagonu osobowego 1/2 klasy serii A3B5 typu Plan K kolei NS

ŚWIAT MODELI – Plebiscyt Polski Model Roku 2012
Arkadiusz Lubka

MAKIETA – Dni otwarte w Poznański Klubie Modelarzy Kolejowych
Arkadiusz Lubka

Imieniny Katarzyny, patronki pracowników kolei (oraz komunikacji miejskiej), w całym kraju są uroczyście obchodzone nie tylko przez osoby zawodowo związane z tą dziedziną masowego transportu. Poznański Klub Modelarzy Kolejowych corocznie organizuje w tym terminie drzwi otwarte, będące dla publiczności okazją do zobaczenia naraz wszystkich czynnych i będących w budowie makiet kolejowych, a także innych dokonań klubu
i jego członków.

MAKIETA – Katarzynki w Krakowie
Sławomir Dzierżek

FILATELISTYKA
Krystian Żurawski
110 lat Kolei Warszawsko-Kaliskiej
EUROPA 2012
100 lat Jungfraubahn