styczeń 2005

01-05sk

AKTUALNOŚCI – Kolejowe przewozy regionalne w 2005 roku
Autor: Radosław Pulman

W grudniu 2004 roku w Unii Europejskiej (i nie tylko) wprowadzono nowy rozkład jazdy pociągów w komunikacji dalekobieżnej i regionalnej. W naszym kraju nowością jest nie fakt zmiany rozkładu jazdy, ale to, kto odpowiednią usługę zamówi i za nią zapłaci.

REPORTAŻ – Pewnego razu na Dzikim Zachodzie…
Autor: Jakub Halor

Pomiędzy Tychami a Mysłowicami leży jedno z najmniejszych górnośląskich miast. Do niedawna docierały tam pociągi osobowe – dziś pozostał intensywny ruch towarowy. Obecność dużej kopalni węgla kamiennego oznacza nieustanną walkę ze złodziejami węgla – od zorganizowanych gangów do biednych ludzi, którzy zbierają to, co pozostało na torach.

NASZ PORTRET – Lokomotywy elektryczne typu EL2
Autor: Krzysztof Zintel

Rozwój technik wydobycia w polskim górnictwie odkrywkowym spowodował, że węgiel brunatny stał się głównym paliwem dla energetyki. Po rozpoczęciu w Zagłębiu Konińskim budowy kolejnej odkrywki Pątnów, postanowiono zastosować wydajniejszą kolej normalnotorową. W NRD kupiono dla niej lokomotywy elektryczne typu EL2.

HISTORIA KOLEI – Pierwsza Kolej Żelazna Węgiersko-Galicyjska
Autor: Ryszard Stankiewicz

Linie kolejowe wokół Zagórza, stanowiące część tytułowej linii kolejowej, a zwłaszcza odcinek do Łupkowa, były mekką miłośników kolei z racji przepięknych krajobrazów i stosunkowo długiej eksploatacji trakcji parowej. Zostały spopularyzowane na setkach fotografii, natomiast mniej znana jest ich historia, którą przybliżamy.

ZAPOMNIANE LINIE – (Toruń Pn. -) Olek – Unisław Pomorski cz.2
Autor: Filip Karoński

Kontynuacja podróży do Unisławia Pomorskiego – opis został sporządzony pod kątem osób zmotoryzowanych.

KOLEJ W ŚWIECIE – Pecorama
Autor: Mike Bent

Wielu Czytelnikom firma Peco kojarzy się na pewno z modelarstwem kolejowym. Nie tak dobrze jest jednak znany fakt, że firma, której siedziba znajduje się w małej i uroczej wiosce (dawnym porcie rybackim) w Beer w Anglii, posiada własny zbiór miniaturowych linii kolejowych.

WĄSKIE TORY – Kolej wąskotorowa cukrowni Kruszwica, cz. 2 – parowozy
Autor: Bogdan Pokropiński

Parowozy były na kolei cukrowni Kruszwica podstawowym środkiem trakcyjnym aż do roku 1978. Początkowo używano wyłącznie dwuosiowych parowozów-tendrzaków. Miały one możliwość wpisywania się w łuki o małym promieniu występujące na terenie fabryki, ale jednocześnie zbyt mały zapas wody i węgla, co znacznie ograniczało ich zasięg. Zaczęto je więc doposażać w tendry pomocnicze, powstałe z przebudowy wagonów towarowych.

WCZORAJ I DZIŚ – Most w Nowogrodzie Bobrzańskim
Autor: Andrzej Klauza

1 lipca 2004 r. minęło 100 lat od oficjalnego uruchomienia połączenia Żar i Zielonej Góry przez dzisiejszy Nowogród Bobrzański. Pięcioprzęsłowy most przez rzekę Bóbr jest wciąż w dobrym stanie.

STATYSTYKA – MD Kościerzyna
Autor: Paweł Terczyński

Węzeł kolejowy w Kościerzynie powstał na przełomie XIX i XX wieku. Został znacznie rozbudowany w latach 20. i 30., ale mała parowozownia zachowała jednak lokalny charakter. W roku 1991 stała się zamiejscowym oddziałem MD Gdynia, a w roku następnym zapadła decyzja o organizowaniu tu skansenu taboru kolejowego.

ABC KOLEI – Oznaczenia identyfikacyjne wagonów osobowych
Autor: Tomasz Tomaszewski

Oznaczenia identyfikacyjne wagonów pełnią wieloraką funkcję: dają kompleksową informację na temat wagonu, jego przeznaczenia, danych konstrukcyjnych, właściciela, kraju pochodzenia jak też terytorium, na jakim można dany pojazd wykorzystywać.

ARCHIWUM TABORU – Wagon cysterna dwuosiowa typu 230R
Autor: Paweł Terczyński

Wagony przeznaczone do przewozu ropy naftowej i jej produktów stanowiły podstawową i najliczniejszą grupę cystern. Projekt ostatniego dwuosiowego wagonu opracowano w 1958 roku. Wagony produkowano w elbląskim Zamechu, wykonano je również na zamówienie kolei węgierskich. Wagon 230R można obejrzeć w zbiorach skansenu w Chabówce.

ALBUM STACJI – Jugowice
Autor: Piotr Rochowski

Stacja Jugowice znajduje się na linii Wrocław Gł. – Jedlina Zdr. Ruch pociągów zawieszono tu w 1990 roku. Dziś jugowicką stacją opiekują się miłośnicy kolei, którzy mają nadzieję na jej reaktywację jako kolei drezynowej. Byłaby wówczas możliwość organizowania corocznych zawodów drezynowych.

FILATELISTYKA
Autor: Krystian Żurawski

Jesienne reminiscencje 2004. Aktualności.

MIEJSKIE TORY – S-Bahn Berlin
Autor: Marcin Stiasny

Berlińska S-Bahn – to dwie średnicowe linie krzyżujące się w centrum miasta oraz linia obwodowa z pociągami co 3-4 minuty. Oprócz niebagatelnego znaczenia komunikacyjnego berlińska szybka kolej wyróżnia się spośród innych swoim niepowtarzalnym taborem i niezwykle burzliwą historią, której ślady spotkać można na każdym kroku.

MAKIETA – Budynki, budowle, obiekty i detale drewniane na makiecie cz.3
Autor: Leszek Lewiński

Po uzyskaniu wprawy przy wykonywaniu z drewna drobnych elementów krajobrazu, modelarz może zabrać się za budowę obiektów nieco bardziej skomplikowanych. Materiał pozostaje taki sam: cienkie listewki i paski forniru. Utworzą one, przy umiejętnym złożeniu i sklejeniu, przestrzenną drewnianą konstrukcję.

RAPORT – Wagony Kolei Górnośląskich
Autor: Arkadiusz Lubka

Budowa linii kolejowej łączącej Wrocław z Górnym Śląskiem zapoczątkowała w roku 1842 dynamiczny rozwój transportu szynowego na tym obszarze. Koleje Górnośląskie powstały na mocy konwencji podpisanej w roku 1922. Funkcjonowały one jako samodzielna jednostka do wybuchu II wojny światowej. Obecnie w sprzedaży pojawiły się trzy modele wagonów wykorzystywanych na tym obszarze.

TEST MODELU – Wagon osobowy typu 102A
Autor: Arkadiusz Lubka

W latach powojennych PKP borykały się ze znacznym niedoborem taboru. W odpowiedzi na braki zwłaszcza wagonów osobowych do komunikacji lokalnej i podmiejskiej, zaprojektowano nowoczesny wagon pasażerski. Jego produkcję rozpoczęto w roku 1957, a kolejna wersja tego wagonu z ogrzewaniem nawiewnym to wagon 102A.

KATALOG MODELI – Wagon restauracyjny Bautzen
Autor: Arkadiusz Lubka

PORADY – Wykonanie imitacji rynien na modelu budynku
Autor: Tomasz Florczak

Rynny stanowią istotny element zewnętrznego wyposażenia budynku, wpływają na ostateczny efekt wizualny. Dostępna paleta modeli gotowych rynien jest bardzo wąska i są one zazwyczaj przeskalowane. Można jednak pokusić się o samodzielne wykonanie tego detalu.

FORUM
Autor:

Plebiscyt „Polski Model Roku 2004″

KOLEJDOSKOP
Autor: