Sierpień 2018

 

AKTUALNOŚCI  – Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM)

Paweł Korcz

O wykorzystaniu kolei jako środka transportu w mieście i ościennych gminach mówiło się w Poznaniu już od wielu lat. W latach 90. powstawały pierwsze opracowania i ekspertyzy na ten temat. Niestety, brak odpowiednich unormowań prawnych, środków finansowych i możliwości technicznych przesuwał ten projekt na kolejne lata. Zalążkiem całego przedsięwzięcia było podpisanie w listopadzie 2013 roku umowy partnerstwa do realizacji projektu Masterplan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Miasto Poznań oraz 24 samorządy. 16 kwietnia i 7 maja 2018 roku podpisano wszelkie niezbędne umowy pomiędzy samorządem województwa wielkopolskiego a przedstawicielami samorządów położonych wzdłuż czterech linii kolejowych poznańskiego węzła kolejowego. W tym momencie wszystkie formalności zostały dopełnione i pociągi Poznańskiej Kolei Metropolitarnej mogły wyjechać na tory, co nastąpiło 10.06.2018 r.

 

REPORTAŻ – V Parada Lokomotyw – Międzyrzecz 2018

Paweł Korcz, fot. Paweł Winnicki

23 czerwca br. w Międzyrzeczu miała miejsce reaktywowana po dwóch latach Parada Lokomotyw. Przeniesienie lokalizacji imprezy z Międzychodu było związane z brakiem jakiegokolwiek ruchu pociągów między Wierzbnem a Międzychodem oraz pogarszającym się stanem technicznym tej trasy. W samej paradzie udział wzięło tylko pięć pojazdów kolejowych: parowóz Ol49-69 (Parowozownia Wolsztyn), lokomotywa spalinowa SM30-507 (KSK Wrocław), lokomotywa spalinowa BR285-128 (Lotos Kolej), zespół trakcyjny MR4080+MRD4280 (Arriva RP) oraz drezyna motorowa WM10 (PKP PLK S.A.). Poza tym na ładowni zaprezentowano EU07E-238 (Captrain) oraz drezyny ręczne, które kursowały na krótkim odcinku toru. W związku z odbywającą się imprezą uruchomiono kilkanaście pociągów specjalnych.

 

KOLEJ W POLSCE – 150 lat zakładów naprawczych taboru kolejowego w Lubaniu Śląskim

Michał Sibilski

Zbudowany w latach 1863—1865 odcinek Śląskiej Kolei Górskiej ze Zgorzelca do Rybnicy był kolejnym elementem powstającego połączenia Berlina z Wiedniem. Wybudowana kolej już w pierwszych latach zaczęła szybko wzbogacać swój park pojazdów szynowych. Po przedłużeniu linii do Jeleniej Góry, a następnie do Wałbrzycha nastąpił także i przyrost środków trakcyjnych, do utrzymania których konieczne stało się wzniesienie zakładów naprawczych. Wtedy też rozpoczęła się historia lubańskich zakładów naprawczych taboru kolejowego, która trwała nieprzerwanie aż do początku obecnego stulecia.

 

ZAPOMNIANE LINIE – Gębice Gubińskie – Sękowice

Sławomir Fedorowicz

Linia, którą wędrujemy jest jedną z tych zbudowanych na polecenie władz wojskowych i utajnionych już przed wbiciem pierwszej łopaty. Dziś nikomu niepotrzebna, ogólnie dostępna, oczekuje rozbiórki, bo nadal zachowało się na niej mnóstwo ciężkich szyn. Wyprawę zaczynamy na obwodnicy Gubina, w miejscu, gdzie jeszcze nie tak dawno istniał przejazd kolejowy przez nią. Powstał podczas budowy obwodnicy, zapewne na życzenie kolei, ale nigdy nie był wykorzystywany przez pojazdy szynowe i podczas naprawy dywanika asfaltowego został rozebrany. Da się tu łatwo dojechać samochodem, najlepiej z kimś, kto wysadzi tu kolejowego eksploratora i pojedzie na drugi koniec linii za wieś Gubinek po odbiór wycieczkowicza.    

 

KOLEJ W ŚWIECIE – Wagony osobowe klasy 2 z miejscami do leżenia i przedziałem bufetowym serii BRcm kolei ČSD oraz ich modernizacje

Piotr Kilanowski

W 1984 roku położone w ówczesnej Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD) zakłady VEB Waggonbau Bautzen dostarczyły kolejom czechosłowackim ČSD partię 20 wagonów osobowych klasy 2 z miejscami do leżenia i przedziałem bufetowym. Była to wówczas nowoczesna, choć również stosunkowo nietypowa konstrukcja, stanowiąca próbę połączenia tzw. kuszetki z wagonem bufetowym. Eksploatacja wspomnianych wagonów w oryginalnym stanie nie trwała długo, wszelako stały się one przedmiotem licznych modernizacji, które przedstawiamy wraz z historią i sylwetką pierwowzorów.

 

KOLEJ W ŚWIECIE – Astana Świetlisty Szlak. O nowym dworcu w stolicy Kazachstanu

Filip Faliński

Stoi pośrodku niczego. Jego budowa skomplikowała sieć kolejową kraju, a nazwa nawiązuje do imienia prezydenta. Nowy dworzec główny w Astanie wywołuje sporo kontrowersji nawet wśród mieszkańców miasta.

 

WĄSKIE TORY –  Modernizacja Kolei Parkowej Maltanka. Część 2: po nowych torach

Marek Malczewski

Zgodnie z założeniami, 17.09. 2017 r. był ostatnim dniem pracy Kolei Parkowej Maltanka na starych torach. Tego dnia ruch obsługiwał parowóz Borsig oraz lokomotywa WLs nr 100 (odjazdy w połówkach godziny). Po zwolnieniu szlaku przez ostatni pociąg rozkładowy (co nastąpiło około godziny 19.15) został przygotowany pożegnalny pociąg nadzwyczajny zamówiony przez Klub Miłośników Pojazdów Szynowych. Dojechał do stacji Zwierzyniec i po krótkim postoju wyruszył z powrotem na stację Maltanka. Podróż zakończył około godziny 20. Był to ostatni skład, jaki przejechał po wąskotorowych, cienkich jak makarony szynach.

 

MIEJSKIE TORY – Dwusystemowy tramwaj Stadtbahn Saarbrücken
Jakub Halor
Tramwaj dwusystemowy w Saarbrücken jest przykładem udanej kombinacji wysokiej prędkości komunikacyjnej kolei regionalnej z bezpośrednią dostępnością do rozmaitych celów podróży położonych w śródmieściu, jaką oferuje linia tramwajowa. Główna, centralna część trasy komunikacyjnej ma tramwajowy charakter i jest poprowadzona częściowo ulicami, częściowo na torowiskach wydzielonych, jej końcowe odcinki są zaś liniami kolejowymi na terenie Francji i Niemiec. Dwusystemowe tramwaje są dostosowane do norm ruchu ulicznego i kolejowego oraz dwóch różnych systemów zasilania – na odcinku miejskim prądem stałym o napięciu 750 V, na liniach kolejowych prądem przemiennym 15 kV/16 2/3 Hz.

 

ORYGINAŁ I MODEL – Tabor obcych kolei na polskich torach i jego modele

Wagon osobowy 3 klasy serii 36 000 „Centoporte” kolei FS

Andrzej Etmanowicz

Przedstawiamy czteroosiowy wagon osobowy 3 klasy kolei włoskich FS serii 36 000, których kilkanaście sztuk po II wojnie światowej znalazło się na inwentarzu PKP. Te bardzo ciekawe wagony, zupełnie odmienne od typowych boczniaków pochodzenia pruskiego, pracowały na polskich torach do lat 70. ub. wieku. Miniatury tych wagonów produkuje firma Roco. Wśród
kilkunastu wersji modeli H0 tych wagonów znajduje się miniatura w barwach PKP, której ukazanie się wzbudziło szereg kontrowersji, dlatego postanowiliśmy przybliżyć ten temat.  

 

NOWOŚCI – Pierwsze modele wagonów cystern typu 406Ra i 406Rb firmy Piko

Krzystof Koj

W drugiej połowie sierpnia tego roku, a więc właśnie w tych dniach, do sklepów powinien trafić pierwszy z zapowiadanych modeli wagonów cystern typu 406Ra i 406Rb firmy Piko. Jest to więc dobra okazja do tego, aby w kilku słowach przybliżyć historię tych wagonów polskiej konstrukcji, a także podać kilka podstawowych informacji na temat pierwszych modeli tych wagonów firmy Piko.