sierpień 2013

Sk-08-13s

AKTUALNOŚCI –  Szybciej do Zielonej Góry
Paweł Terczyński

Piątego czerwca 2013 roku oficjalnie przekazano do eksploatacji linię kolejową pomiędzy posterunkami Czerwieńsk Południe i Czerwieńsk Wschód, co umożliwi bezpośredni przejazd pociągów z Zielonej Góry w kierunku Zbąszynka, a dalej do Poznania i Warszawy. Nową linią kolejową pociągi pasażerskie i towarowe mogą kursować już od 9 czerwca, wraz z wejściem w życie korekty rocznego rozkładu jazdy.

NOWY TABOR – Zmodernizowane EN57 z programu SPOT
Dariusz Kalinowski

Niemal półtora tysiąca jednostek rodziny 5B/6B na kilkadziesiąt lat zdominowało obsługę lokalnego ruchu pasażerskiego na zelektryfikowanych liniach kolejowych w Polsce. Całkowita wymiana tego przestarzałego już taboru nie byłaby możliwa bez zaangażowania znacznych środków. Atrakcyjną alternatywą wydawała się modernizacja posiadanych pojazdów, ukierunkowana na poprawę komfortu podróży i zmniejszenie pracochłonności utrzymania. Problem w tym, że w taborze, którego rodowód sięga lat 30. i 50. ubiegłego wieku, należałoby wymienić praktycznie wszystko…

HISTORIA KOLEI – Kołomyjskie Koleje Lokalne
Ryszard Stankiewicz

Na południowo-wschodnich kresach II Rzeczpospolitej Polskiej międzywojenne PKP eksploatowały kilka dawnych prywatnych kolei lokalnych. W tegorocznym numerze marcowym naszego pisma zaprezentowana została najdłuższa z nich, 198-kilometrowa sieć Wschodnio-Galicyjskich Kolei Lokalnych. W tym numerze opowiadamy o najstarszej, długości tylko 32,7 km, wychodzącej ze stacji w Kołomyi, stolicy Pokucia w dawnym województwie stanisławowskim i biegnącej ulicami tego miasta, a dalej do Szeparowców Kniaźdworu i Słobody Rungurskiej Kopalni.

ZAPOMNIANE LINIE – Linia 781 Pieńsk – granica państwa
Sławomir Fedorowicz

W czasach podziału świata na dwa wrogie „obozy” doktryna wojenna Układu Warszawskiego zakładała szerokie wykorzystanie transportu kolejowego do przerzutu wojsk i zaopatrzenia operacji militarnych na obszarze Europy Zachodniej. W ramach ćwiczeń przygotowujących do przewidywanej wojny, stawiano wojskowe, kolejowe przeprawy rezerwowe przez duże przeszkody wodne. Po takiej akcji pozostawał tor dojazdowy do dyspozycji wojska na czas „W”, którym obecnie można odbyć interesującą wycieczkę.

KOLEJ W ŚWIECIE – Elektrowozy serii E 10 kolei DB cz.1
Ryszard Rusak

Elektrowozy serii E 10 kolei Deutsche Bundesbahn (DB) były pierwszymi maszynami tak zwanej ujednoliconej serii lokomotyw budowanymi na początku lat 50. XX wieku i przeznaczonymi do prowadzenia pociągów wyższej kategorii. Przez wiele lat odgrywały ważną rolę w szybkim ruchu pasażerskim na kolejach DB. Prototypy pojawiły się na przełomie lat 1952/1953, a produkcję seryjną uruchomiono w 1956 roku, dostarczając 379 maszyn. Przez wiele lat były nieodłącznym, charakterystycznym elementem krajobrazu Niemiec Zachodnich. Dziś maszyny te można spotkać sporadycznie, bowiem powoli są wycofywane z ruchu i zastępowane elektrowozami nowej generacji.

STATYSTYKA– Lokomotywy serii SM42 cz.4
Paweł Terczyński

WĄSKIE TORY  – Wąskotorowe klimaty – Brankardem przed siebie
Ryszard Burzykowski

Koleje wąskotorowe zawsze będą miały liczne grono miłośników. Jednak dzisiaj na tych niewielu liniach pozostałych jako czynne nie ma już autentyczności: nie spotykamy planowych pociągów osobowych dowożących młodzież do szkół, a dorosłych na targ w pobliskim miasteczku czy po prostu do pracy. Te pociągi miały swój niesamowity klimat, sennego porannego toczenia się z pasażerami „dosypiającymi” zbyt krótką noc, czy powrotów „rozgadanymi” pociągami popołudniowymi. Często do pociągów osobowych dołączano wagony towarowe, tworząc szczególnie niespieszne pociągi mieszane. Dziś koleje te służą wyłącznie celom turystycznym. Jest to zupełnie inna atmosfera niż to, co działo się zaledwie 35 (a nawet 20) lat temu. Stąd próba przypomnienia Czytelnikom tamtych autentycznych wąskotorówek.

WĄSKIE TORY  – Parowozy muzealne na tor 1000 mm – parowóz Txn8-3811
Bogdan Pokropiński

W 1925 roku Kolej Gryficka zakupiła w zakładach Vulcan w Szczecinie parowóz dużej mocy, o czterech osiach napędnych i dwóch tocznych. Maszyna ta miała numer fabryczny 3849, a na kolei macierzystej nadano jej numer inwentarzowy 25d. Drugi parowóz tego samego typu (o numerze fabrycznym 3848) zakupiła Kolej Kołobrzeska i nadała mu numer 40d. Po upaństwowieniu tych kolei parowozy otrzymały nowe oznaczenia: PLB 181 oraz 182. Zakończenie działań wojennych w 1945 roku spowodowało włączenie kolei Pomorza Zachodniego w struktury PKP. Kolejne przenumerowania zmieniły symbol serii na Txn8, a numery inwentarzowe na 3811 i 3812.

KATASTROFY – Klątwa Rogowa
Michał Jerczyński, Marcin Przegiętka

TRAMWAJE – Tramwaj typu 126N na testach w Krakowie
Jacek Kołodziej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie sukcesywnie wymienia stary tabor tramwajowy kupując nowoczesne, o wysokim standardzie wagony. Wymiana ta, z uwagi na bardzo duże koszty zakupu nowych pojazdów, nie jest zbyt szybka, ale w ciągu 13 lat zakupiono łącznie 74 tramwaje wyprodukowane w czterech partiach przez Bombardiera. Ostatnia dostawa zakończona wiosną bieżącego roku, obejmująca 24 pojazdy, dotyczyła tramwajów NGT8 o długości 32 metrów. W ostatnim czasie MPK ogłosiło chęć zakupu kolejnych wagonów. Wśród zainteresowanych producentów znalazła się firma, która wyprodukowała pojazd (oznaczony symbolem 126N) mający wyróżniać się niskimi kosztami eksploatacji, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego komfortu jazdy dla pasażera.

MIEJSKIE TORY – Tramwaje w Norrköping
Jacek Modrzejewski

Na łamach kwietniowego numeru ŚK opisane zostały tramwaje w Sztokholmie. Około 150 kilometrów na południowy zachód od stolicy Szwecji leży miasto Norrköping, również posiadające sieć tramwajową. Jest to obecnie jedno z trzech szwedzkich miast, które mogą się poszczycić działającym systemem tramwajowym. Historia tramwaju elektrycznego, podobnie zresztą jak w Göteborgu i Sztokholmie, sięga początku XX wieku. Latem roku 1902, po negocjacjach z innymi firmami, władze miasta zleciły budowę sieci oraz koniecznej infrastruktury przedsiębiorstwu AEG Berlin.

ORYGINAŁ I MODEL – Tabor obcych kolei na polskich torach i jego modele – Wagony standardu X drugiej klasy serii Bm235 kolei DB
Andrzej Etmanowicz

W kolejnej części cyklu przedstawiony został, będący już swego rodzaju legendą, wagon kolei DB drugiej klasy serii Bm235. Typ ten, wywodzący się z dobrze znanej na polskich torach serii Bm234 standardu X, stanowił szczytowe osiągnięcie w budowie wagonów tego standardu. Mimo, że seria Bm235 planowo w Polsce nie pojawiała się, to jednak w latach 90. ub. wieku często wagony tej serii bywały na polskich torach w składach pociągów najwyższych kategorii, w tym EuroCity między Berlinem i Warszawą, jako zastępujące wagony DB drugiej klasy standardu Z.

NOWOŚCI MODELARSKIE – Polskie nowości 2013
Arkadiusz Lubka

TEST MODELU – Lokomotywa elektryczna serii EU47
Arkadiusz Lubka
Na początku września 2008 Koleje Mazowieckie rozpoczęły eksploatację 26 nowych wagonów piętrowych, dostarczonych przez zakłady Bombardiera w Görlitz. Były to wagony przejściowe, jednak już kilka miesięcy później dołączyło do nich jedenaście wagonów sterowniczych. Do kompletu brakowało natomiast lokomotyw, umożliwiających prowadzenie składu z kabiny sterowniczej wagonu. Zakupione u Bombardiera lokomotywy jednosystemowe z rodziny TRAXX pojawiły się dopiero w 2011 roku i wówczas stało się możliwe zestawienie i planowa eksploatacja pierwszych w Polsce wagonowych pociągów zmiennokierunkowych.

FILATELISTYKA
Krystian Żurawski
Tramwajem przez filatelistykę