sierpień 2004

sk-08-04a

Rodzaje konkurencji na kolejach
Autor: Adam Fularz

Doświadczenia gospodarcze z wielu branż ekonomii wskazują, że narzędziem do pokonania problemów, jakie obecnie cechują polskie kolejnictwo, jest konkurencja. Analizując konkurencję na kolejach europejskich, wyszczególnić można: konkurencję poprzeczki, przetarg, konkurencję bezpośrednią, wolny dostęp, konkurencję linii. W Polsce brak jednak nadal mechanizmów powodujących korzystne dla kolei zmiany.

AKTUALNOŚCI – Muzealna schizofrenia
Autor: Przemysław Maj

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, które powinno być reprezentacyjną placówką w kraju, porzucone przez PKP, musi zmienić lokalizację. Teren, na którym się znajduje wydzierżawiono pod centrum handlowe. Być może przyszłą siedzibą muzeum będą … magazyny pocztowe w pobliżu stacji Warszawa Gł., równie nieciekawe jak poprzednie lokum.

REPORTAŻ – Na pograniczu, cz.4 – granica wschodnia
Autor: Ryszard Rusak

Granica wschodnia to 5 przejść kolejowych z Białorusią i również 5 z Ukrainą. Z pięciu kolejowych przejść granicznych z Białorusią czynne są cztery, z czego ruch towarowy obsługują jedynie trzy. To wynik kryzysu gospodarczego i zmiany orientacji w handlu zagranicznym naszego kraju. Na granicy z Ukrainą czynne są wszystkie przejścia.

KOLEJ W POLSCE – Lokomotywownia w Małaszewiczach
Autor: Jacek Rutkowski

Okoliczności powstania lokomotywowni w Małaszewiczach są dosyć niezwykłe. W 1939 roku nie istniała nawet stacja lub chociażby przystanek o takiej nazwie. Budowę stacji towarowej rozpoczęli Niemcy w czasie II wojny światowej. Stała się ona ważnym punktem rozrządzania i dalszego kierowania transportów wojskowych na front wschodni.

KOLEJ W POLSCE  – Koleje Zakładu Wapienniczego w Wojcieszowie
Autor: Marek Malczewski

Znaczenie gospodarcze dolnośląskiego Wojcieszowa wynikało początkowo z korzystnej lokalizacji przy szlaku handlowym ze Złotoryi do Kamiennej Góry i dalej do Czech. Osada była też dużym ośrodkiem wapienniczym, pozyskiwano tu rzadko występujące marmury metamorficzne o różnorodnej barwie. Wybudowanie linii kolejowej w XIX wieku spowodowało rozwinięcie się przemysłu wapienniczego. Ciężką pracę w kamieniołomach na początku lat 60. XX wieku prezentuje fotoreportaż.

WĄSKIE TORY – Koleje wąskotorowe w Rypinie do 1939 roku
Autor: Marcin Przegiętka

Ziemia Dobrzyńska, podobnie jak prawie cała Gubernia Płocka, w początkach XX wieku była pozbawiona linii kolejowych. Ta sytuacja, będąca wynikiem polityki carskiej, odbijała się na gospodarce regionu. Pierwszą kolejkę wąskotorową zbudowano w czasie I wojny światowej do celów gospodarczych, służyła ona Niemcom do wywozu ziemiopłodów, głównie zboża. Kolejka używała trakcji konnej.

KOLEJ W ŚWIECIE – Kolej przez przełęcz Św. Gottharda
Autor: Ryszard Rusak

W II połowie XIX wieku rozpoczęła się intensywna budowa linii kolejowych w całej Europie. Z czasem kolej zaczęła docierać do coraz odleglejszych zakątków. Budowa linii przekraczających niedostępne dotąd pasma górskie wymagała wielkiego kunsztu budowlanego. Do takich budowli należy bez wątpienia linia kolejowa przez przełęcz Św. Gottharda.

WCZORAJ I DZIŚ – Tuchola
Autor: Michał Jerczyński

Niemal stuletni budynek stacyjny w Tucholi, wzniesiony w stylu secesyjnym, nie stracił na dokonanej niedawno wymianie pokrycia dachu. Została ona przeprowadzona z wiernym zachowaniem pierwotnej formy.

ZAPOMNIANE LINIE – Nowa Ruda Słupiec – Srebrna Góra
Autor: Sławomir Federowicz

Wędrujemy zachowanymi śladami Kolejki Sowiogórskiej. Z 62-kilometrowej niegdyś kolei zostało już niewiele. Niezwykle interesujące są jednak relikty pozostałej części trasy, a zwłaszcza odcinka górskiego, niegdyś częściowo zębatego. Mimo upływu lat zachowały się nietypowe budowle inżynieryjne i ziemne.

ABC KOLEI – Budowa parowozu – tender cz. 1
Autor: Maciej Panasiewicz

Tender stanowi oddzielny pojazd połączony sprzęgiem z parowozem i jest przeznaczony do przewozu paliwa i wody, potrzebnych do pracy kotła. Wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje konstrukcji w zależności od kształtu zbiornika wodnego.

ARCHIWUM TABORU – Wagon kryty dwuosiowy typu 1K
Autor: Paweł Terczyński

W latach 1949-1950 opracowano w Poznaniu konstrukcję nowego, dwuosiowego krytego wagonu towarowego. Wagon został skonstruowany odmiennie niż wagony produkowane w kraju przez wojną i spełniał częściowo ówczesne standardy międzynarodowe.

ALBUM STACJI – Stacja Rytel
Autor: Michał Jerczyński

W popularnej letniskowej miejscowości Rytel, położonej malowniczo nad Brdą, oprócz samej stacji (linia Tczew – Kostrzyn) warto zobaczyć neobarokowy kościół z lat 1909–1911 oraz dwie kryte strzechą drewniane chaty z drugiej połowy XIX wieku.

FILATELISTYKA
Autor: Krystian Żurawski

Tramwajem przez filatelistykę. Kujawsko-pomorski tramwajowy omnibus.

MIEJSKIE TORY – 100 lat tramwajów elektrycznych w Moguncji
Autor: Henryk Magoń, Roman Raflczuk

Moguncja jest jednym z najstarszych niemieckich miast. Zostało założone przez Rzymian jako obóz warowny. W tym roku mija 100 lat od uruchomienia tramwajów elektrycznych i 121 lat od uruchomienia tramwajów konnych. Miasto miało również w historii inny rodzaj komunikacji elektrycznej – w 1943 z powodu trudności w dostępie do paliw płynnych uruchomiono trolejbusy.

MAKIETA – Festiwal Modelarstwa – Łódź 2004
Autor: Leszek Budych

Na drugiej edycji Festiwalu Modelarstwa w Łodzi prezentowane były różne dziedziny modelarstwa, a wśród nich poczesne miejsce zajmowało modelarstwo kolejowe. Festiwal był prezentacją dokonań polskich modelarzy oraz jednocześnie imprezą handlową. Hit Festiwalu stanowiła makieta segmentowa w wielkości H0. Po raz pierwszy w historii polskiego modelarstwa kolejowego doszło do połączenia ze sobą makiet budowanych niezależnie w różnych częściach Polski.

RAPORT – Koleje linowe
Autor: Arkadiusz Lubka

Atrakcją wielu górskich miejscowości wypoczynkowych są wiszące lub terenowe koleje linowe. Podobne urządzenia bywają też stosowane w celach przemysłowych. Makietę można wzbogacić miniaturą funkcjonującą na wzór oryginału.

WARSZTAT – Dynamiczny stabilizator toru DGS 62 N
Autor: Arkadiusz Lubka

Prezentowany model wzorowany jest na oryginale produkowanym przez specjalizującą się w tego typu pojazdach firmę Plasser&Theurer. Podstawowym jego zadaniem jest stabilizacja toru, którą wykonuje podczas napraw bieżących i głównych. Maszynę wykorzystuje się również po „układce” nowego toru i w procesie oczyszczania podsypki.

TEST MODELU – Wagon motorowy serii VT70 „Hydronalium”
Autor: Arkadiusz Lubka

Model wzorowany jest na wagonach motorowych VT135 zbudowanych w 1937 roku w Norymberdze. Różniły się one od produkowanych wcześniej wagonów tej serii zastosowaniem nowego stopu. Uzyskano dzięki temu redukcję masy pojazdu oraz nierdzewne pudło nie wymagające malowania.

KATALOG MODELI – Wagon węglarka typu 9W
Autor: Arkadiusz Lubka

Oryginalny wagon opracowano w Poznaniu wg międzynarodowego standardu. Posiadał on konstrukcję całkowicie spawaną i stalowe poszycie. Model proponuje firma PIKO.

NOWOŚCI – Nowości N 2004
Autor: Arkadiusz Lubka

FORUM
Autor: red.

KOLEJDOSKOP
Autor: red.