październik 2005

sk-10-05

AKTUALNOŚCI – Dokąd zmierza polska polityka transportowa?
Autor: Red.

KOLEJ W POLSCE – Od Pafawagu do Bombardiera. 60 lat Państwowej Fabryki Wagonów Pafawag we Wrocławiu.
Autor: Ryszard Rusak

Fabryka Pafawag należała do największych producentów taboru kolejowego w Polsce. Rozpoczęto od produkcji wagonów towarowych i pasażerskich. Później na stanowiskach montażowych znalazły się również lokomotywy elektryczne i zespoły trakcyjne. Pojazdy te stanowią do dziś podstawowy środek trakcyjny PKP. Obecnie zakłady weszły w struktury Bombardiera.

KOLEJ W POLSCE – Pafawag – kronika produkcji
Autor: Paweł Terczyński

W społecznej świadomości ranga Pafawagu ugruntowała się już w pierwszych latach po wojnie, gdy osiągnięcia produkcyjne były wyznacznikiem tempa odbudowy i zjednoczenia Ziem Zachodnich z resztą kraju. Wrocławska firma jako jedyny polski producent w tej branży uzyskała w 1978 roku wyróżnienie przyznane przez Międzynarodowy Instytut Promocji i Prestiżu UNESCO za całokształt działalności społeczno-gospodarczej w okresie powojennym.

NASZ PORTRET – Parowóz serii Ol49 cz.2
Autor: Paweł Terczyński

W ciągu powojennego dziesięciolecia PKP wprowadziły do eksploatacji prawie 300 nowych lokomotyw serii Pt47 i Ol49. Pozwoliło to zaspokoić najpilniejsze potrzeby w zakresie poprawy obsługi trakcyjnej ruchu pasażerskiego na głównych liniach kolejowych. W 1956 roku zapadła decyzja o wstrzymaniu dalszych zakupów lokomotyw parowych, a seria Ol49 pozostała ostatnią polską konstrukcją parowej lokomotywy pasażerskiej.

KOLEJ W ŚWIECIE – Koleje Rumunii cz. 2
Autor: Wojciech Kolondra

Większość kolejowych pojazdów trakcyjnych spotykanych zarówno dawniej, jak i dziś na kolejach rumuńskich to konstrukcje licencyjne. Mimo to tabor ten cechuje pewna oryginalność. Sporo ciekawostek znajdą tu również miłośnicy kolei z Polski, gdyż do naszego kraju trafiło wiele, mniej lub bardziej znanych typów lokomotyw produkcji rumuńskiej

ZAPOMNIANE LINIE – Kisielice – Biskupiec Pomorski Miasto
Autor: Marcin Przegiętka

Linia kolejowa Kisielice – Biskupiec Pomorski Miasto o długości ponad 14 km, należała do kilku linii, które powstały na pograniczu polsko-niemieckim po pierwszej wojnie światowej ze względu na przebieg granicy i złe stosunki między obu państwami.

ALBUM STACJI – Stacja Kozuby
Autor: Piotr Czerny

Stacja Kozuby jest jedną z typowych stacji na historycznej magistrali węglowej Herby Nowe – Gdynia. Budowę na tym odcinku rozpoczęto na przełomie 1928/29 roku.

Wagon węglarka dwuosiowa typu 3W (4W)
Autor: Paweł Terczyński

Po zakończeniu II wojny światowej istotną sprawą stało się zaopatrzenie PKP w odpowiednią ilość nowych wagonów towarowych, a przede wszystkim węglarek. Jednym z pierwszych zadań utworzonego w Poznaniu Biura Konstrukcyjnego stało się zaprojektowanie węglarki odpowiadającej ówczesnym przepisom o ruchu międzynarodowym.

ABC KOLEI – Socjolekt kolejowy
Autor:

Kolej będąca zagadnieniem rozległym i skomplikowanym, musiała wprowadzić do języka daleko idące zmiany i potężną grupę nowych wyrazów. Można przyjąć, że pojawienie się socjolektu kolejowego przypada na początek XIX wieku. Początkowo funkcjonował w nielicznych środowiskach konstruktorskich. Najbliższe numery Świata Kolei będą prezentować wybór haseł ze słownika polskiego socjolektu kolejowego.

FILATELISTYKA
Autor: Krystian Żurawski

Parowóz bez tajemnic. Poznajemy kolejowe „jedynki” – Islandia. W Jarocinie i Suwałkach.

MIEJSKIE TORY – Wagony 102NaW/803N w Łodzi
Autor: Wojciech Dębski

Wagony tramwajowe z „rodziny” 102N były produkowane seryjnie w latach 1969-1974. Minęło ponad 30 lat od zakończenia produkcji, jednak w Łodzi można spotkać wciąż przedstawicieli najmłodszej serii 803N oraz ostatni egzemplarz nieco starszego 102NaW. Osobliwością łódzkich „przegubowców” są urokliwe trasy, po których się przemieszczają oraz jedyne w swoim rodzaju modernizacje.

MAKIETA – Stacja Zielona
Autor: Leszek Lewiński

rtykuł prezentuje efekty pracy modelarza z Bytomia. Jest on kolejną osobą, która przyłączyła się do wspólnego budowania realistycznej makiety segmentowej w wielkości H0. W warsztacie modelarza powstaje mała stacja kolejowa o nazwie „Zielona”.

WARSZTAT – Waloryzacja modelu parowozu Tr11 cz.1
Autor: Grzegorz Kraiński

W ubiegłym roku na naszym rynku ukazał się pierwszy model parowozu z polskim oznakowaniem. Producent zaproponował model lokomotywy austriackiej serii 170, której na PKP przypisano symbol serii Tr11.

KATALOG MODELI – Wagon cysterna budowy Deutz cz.1
Autor: Arkadiusz Lubka

Prototyp tej dwuosiowej cysterny powstał na początku 1940 roku, zaś produkcję seryjną rozpoczęto rok później. Podstawowym jej zastosowaniem był przewóz benzyny i oleju napędowego.

NOWOŚCI
Autor: Arkadiusz Lubka

Komunikacja miejska – nowości 2005