marzec 2014

Sk-03-14s

AKTUALNOŚCI  Kolej na Międzychód 2014
Remigiusz Grochowiak
Do położonego w zachodniej części Wielkopolski Międzychodu i Sierakowa planowe pociągi pasażerskie nie docierają już od kilkunastu lat, mimo to obie stacje i lokalne linie kolejowe ponownie zaczynają ożywać. Dzięki współpracy Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei z PKP PLK – Zakładem Linii Kolejowych w Zielonej Górze, jak również z PKP Cargo i samorządami, od trzech lat systematycznie wzrasta liczba pociągów turystycznych docierających w okresie letnim na malownicze Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie.

NOWY TABOR Przegubowe wagony kontenerowe 80’ typu 629Z
Paweł Terczyński
Brak wyraźnych perspektyw dla kolejowych przewozów towarowych nie stanowi zachęty do inwestowania w nowy tabor. Nieco lepiej rysuje się przyszłość przewozów intermodalnych, których udział, chociaż ciągle marginalny, ma od kilku lat tendencję wzrostową i obecnie wynosi ponad 6% w ogólnej pracy eksploatacyjnej. Wyrazem tego jest zakup przez PKP Cargo kilkuset nowoczesnych, przegubowych wagonów do przewozu kontenerów, który pozwoli na znaczne odmłodzenie posiadanego parku wagonów specjalizowanych.

KOLEJ W POLSCE –  Pierwsze wagony restauracyjne PKP standardu Z1 typu 406A
Andrzej Etmanowicz
Do 2005 roku jedynymi polskimi wagonami restauracyjnymi będącymi na stanie spółki PKP Intercity, które można było w tamtym okresie uważać za stosunkowo nowoczesne, było 16 wagonów standardu X typu Bautzen 89. Pozostałymi, świadczącymi usługi gastronomiczne były jedynie wagony barowe wywodzące się z typu 113A, poddane co prawda modernizacjom podczas napraw głównych, ale zwłaszcza ze względu na układ biegowy, trudno je było zaliczyć do nowoczesnych. Kiedy więc w roku 2005, a później również w 2011 zaszła potrzeba wprowadzenia nowoczesnych wagonów restauracyjnych, do tego o szybkości 200 km/h, spółka PKP Intercity zmuszona była do przebudowy czterech własnych wagonów standardu Z1 pierwszej klasy na restauracyjne.

HISTORIA KOLEI –  Kolej Lokalna Lwów – Janów – Jaworów (1)
Ryszard Stankiewicz
Idea budowy linii ze Lwowa do Janowa (Janów Lwowski) zrodziła się w lwowskich kołach gospodarczych i znalazła poparcie lokalnych samorządów, przez których tereny kolej miała przebiegać. Władze lokalne i miejscowi przedsiębiorcy liczyli na aktywizację gospodarczą regionu. Kapitał prywatny spodziewał się osiągać zyski z eksploatacji linii, gdyż kolej miała być budowana w rejonie o stosunkowo dobrym rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolnego. O koncesję na budowę linii ze Lwowa do Janowa starał się c.k. uprzywilejowany galicyjski Bank Akcyjno-Hipoteczny we Lwowie oraz ziemianie.

ZAPOMNIANE LINIE –  Twardów Mijanka – Czermin
Sławomir Fedorowicz
Nieistniejąca wąskotorowa linia kolejowa Twardów Mijanka – Czermin była jednym z wielu odgałęzień Jarocińskiej Kolei Dojazdowej. Odcinek ten został oficjalnie otwarty w 1915 roku i zawsze służył tylko ruchowi towarowemu. Pod koniec lat 60. ruch pociągów definitywnie ustał, a niecałe dziesięć lat później linię rozebrano (oficjalne zamknięcie nastąpiło w 1975 roku). Do chwili obecnej nie zostało już po niej wiele śladów, co jest typowe dla kolei wąskotorowych, budowanych jak najmniejszymi nakładami.

Wielka przygoda z 0
Tomasz Stangel, Konrad Tanasiewicz

KOLEJ W ŚWIECIEKolej obiecana
Filip Faliński
Mogę zobaczyć pana dokumenty? Bagaż proszę położyć na taśmę – czarnoskóry ochroniarz spogląda nieufnie na podróżnego. Plecak został przeskanowany, trzeba wyjąć zawartość kieszeni i przejść przez wykrywacz metali. Tak wygląda wejście na stację kolejową w niewielkim mieście na pustyni i tak funkcjonują koleje izraelskie.

STATYSTYKALokomotywy serii ST43 cz.2
Paweł Terczyński

WĄSKIE TORY  – Dzień dzisiejszy parowozów Duna
Michał Izydorczak
W 1949 roku Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce z Chrzanowa wyprodukowała dla rumuńskich kolei państwowych CFR dziesięć sztuk parowozów wąskotorowych typuDuna. Zaskakująco dużo z tych maszyn przetrwało w Rumunii do dziś i obecnie jest zachowanych jako pamiątki historii kolejnictwa.

TRAMWAJEWagony Moderus Alfa w Szczecinie
Paweł Pieńkowski
Pod koniec 2007 roku do Szczecina dostarczono sześć wysokopodłogowych wagonów  105N2k/2000 produkcji wrocławskiego Protramu w wersji doczepy czynnej. Jednocześnie w warsztatach MZK trwały nadal, wznowione w 2005 roku, naprawy główne wagonów 105N i 105Na. Mimo że rezerwy tych tramwajów były nadal spore, na początku 2008 roku zdecydowano, że ostatnim składem wyremontowanym tradycyjnie będzie zestaw 105N1021+1022z zajezdni Golęcin. Główną przyczynę stanowiły wysokie koszty.

MIEJSKIE TORY Rozwój komunikacji tramwajowej w Stanach Zjednoczonych (1)
Jakub Halor
Historia miejskiej komunikacji tramwajowej rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie położone na wybrzeżu metropolie wyrastały w niezwykłym tempie, zasilane falą napływającej z całego świata ludności. Tramwaje wyewoluowały z omnibusów konnych, którymi w latach 1826-27 podjęto regularne przewozy w Nowym Jorku na trasach łączących Manhattan i Harlem. Tam też uruchomiono pierwszą linię tramwajową w 1932 roku wzdłuż Bowery Street.

NOWOŚCINorymberga 2014 – polskie nowości
Arkadiusz Lubka

ŚWIAT MODELIPolski Model Roku 2013
Ryszard Pyssa

FILATELISTYKA
Krystian Żurawski
Julian Fałat, jakiego nie znamy
„Tajemnica zapinek” – wyjaśniona
Na afgańskich bezdrożach…