marzec 2009

sk-03-09

 

AKTUALNOŚCI – Pierwszy tunel tramwajowy w Polsce
Autor: Jacek Kołodziej
Po blisko 34 latach poświęconych na projektowanie i budowę, nareszcie otwarto w Krakowie tunel tramwajowy biegnący od Ronda Mogilskiego do Politechniki.

REPORTAŻ – Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego zakończona
Autor: Grzegorz Jakubowski
W obiektach Międzynarodowych Targów Poznańskich, w połowie grudnia, odbyła się uroczystość zakończenia modernizacji poznańskiego węzła kolejowego. Pozostały do wykonania drobne prace, nie mające wpływu na ruch pociągów.

NASZ PORTRET – Lokomotywy spalinowe serii SM15 cz.2
Autor: Paweł Terczyński, Krzysztof Zintel
Wdrożenie produkcji nowych typów spalinowych lokomotyw manewrowych na przełomie lat 50. i 60. było dla Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie niezwykle ważnym, wręcz strategicznym zagadnieniem. Przedsięwzięcie to otwierało drogę do przestawienia jej na wytwarzanie nowoczesnych pojazdów oraz szansę na utrzymanie pozycji eksportera. Tymczasem lata 1960-1963 okazały się okresem szczególnie trudnym dla fabryki.

KOLEJ W POLSCE – Pierwsze wagony klimatyzowane 1 klasy standardu Z2 typu 145A na PKP
Autor: Andrzej Etmanowicz
Po dostawach dla PKP w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku nieklimatyzowanych wagonów 1 klasy standardu Z2, początkowo importowanych, później produkowanych już w kraju w Poznaniu, w 1994 roku zakłady poznańskie dostarczyły PKP krótką, ośmiowagonową serię klimatyzowanych „jedynek” typu 145A – są to pierwsze klimatyzowane wagony 1 klasy w Polsce i, co jest godne podkreślenia, zostały wyprodukowane przez przemysł krajowy.

KATASTROFY – Zima stulecia na „magistrali węglowej”
Autor: Grzegorz Kotlarz
Trzydzieści lat temu niespodziewany atak zimy, nazwanej później „zimą stulecia”, sparaliżował pracę kolei na terenie niemal całej Polski. Chociaż kilka dziesięcioleci temu służby drogowe były przyzwyczajone do walki ze śniegiem, to jednak zdarzały się okresy, w których warunki pogodowe wygrywały z techniką i poświęceniem ludzi.

HISTORIA KOLEI – Historia kolei w Dolinie Białej Lądeckiej cz.2
Autor: Przemysław Dominas
Przełom XX i XXI wieku okazał się dla linii kolejowej z Kłodzka do Stronia Śląskiego, uważanej za jedną z najpiękniejszych w Sudetach, szczególnie destruktywny. Rozebrano układy torowe części stacji, wiele obiektów pozostawionych bez opieki rozebrano, natomiast część utraciła swoje oryginalne walory bezpowrotnie. Obecnie pozostaje nadzieja na reaktywowanie przewozów pasażerskich, remont najważniejszych obiektów i zahamowanie niszczenia tak cennego dziedzictwa kultury materialnej.

KOLEJ W ŚWIECIE – Lokomotywy TRAXX Bombardiera w Europie cz.2
Autor: Ryszard Rusak
Pierwsze lokomotywy DB serii 185, mimo iż posiadały oznakowanie jako pojazdy dwusystemowe, praktycznie pracowały wyłącznie pod zasilaniem 15kV/16,7 Hz AC. W 2005 roku zbudowano pierwsze pojazdy TRAXX MS w oznakowaniu serii 186.1, które w różnych konfiguracjach napięciowych stały się prawdziwymi lokomotywami wielosystemowymi zdolnymi poruszać się praktycznie po całej sieci kolei europejskich o standardowym rozstawie toru.

ZAPOMNIANE LINIE – Żnin – Szubin
Autor: Tomasz Gieżyński
Linia Żnin – Szubin została otwarta w 1895 roku jako część połączenia Bydgoszcz – Żnin. Zawsze stanowiła tylko lokalne połączenie, mimo pewnych perspektyw, związanych z dojazdami do dużego miasta.

ABC KOLEI – Oznaczenie typu pojazdu szynowego cz.3
Autor: Paweł Terczyński

ALBUM STACJI – Gołańcz
Autor: Paweł Korcz
Węzeł w Gołańczy powstał wraz z równoczesną budową dwóch linii kolejowych, które otwarto jednocześnie 1908 roku. Ważniejszą z nich był odcinek ze Skoków do Szubina – stał się on fragmentem drugiego połączenia z Poznania do Bydgoszczy. Druga linia połączyła Gołańcz z Chodzieżą.

MIEJSKIE TORY – Historia placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu
Autor: Tomasz Korycki, Bogusław Molecki, Michał Wicher, Paweł Puchalski
Plac Grunwaldzki jest jednym z najbardziej znanych miejsc we Wrocławiu – rozpoznawanym przez większość osób, które kiedykolwiek w tym mieście były lub przezeń przejeżdżały. Obecnie plac został poddany największej metamorfozie w historii – na skrzyżowaniu wyrosła wyspa centralna służąca za centrum przesiadkowe komunikacji zbiorowej.

FILATELISTYKA
Autor: Krystian Żurawski
Jubileusz bez kolei

NOWOŚCI – Polskie nowości – Norymberga 2009
Autor: Ryszard Pyssa
W Norymberdze świętowano w tym roku jubileusz 60. edycji targów zabawek. To bezsprzecznie największa impreza tego typu na świecie. Modeli w barwach PKP było jakby mniej niż w ubiegłym roku, ale właśnie podczas targów polscy importerzy dogadywali szczegóły oferty na 2009 rok.

ŚWIAT MODELI – Polski Model Roku 2008
Autor: Ryszard Pyssa
Piąty plebiscyt na najciekawszy model w polskich barwach, jaki ukazał się na rynku w 2008 roku, został rozstrzygnięty.

TEST MODELU – Wagon motorowy serii SAx
Autor: Arkadiusz Lubka
W latach 30. ubiegłego wieku, posiadanie szybkich wagonów motorowych wiązało się z prestiżem przewoźnika i stanowiło, nową atrakcyjną ofertę dla klientów. Zawrotne wówczas prędkości, jakie rozwijały takie jednostki, działały na wyobraźnię i stały się genezą popularnego w Polsce określenia „Lux-torpeda” będącego synonimem nowoczesności i szybkości na kolei.