marzec 2007

sk-03-07

AKTUALNOŚCI – „Siódemki” dla Przewozów Regionalnych
Autor: Paweł Terczyński
W lipcu 2006 zostało podpisane porozumienie umożliwiające sprzedaż spółce PKP Przewozy Regionalne kilkudziesięciu lokomotyw pasażerskich EU07 i EP07. Daje to możliwość wykorzystania środków finansowych z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw utworzonego w 2003 roku w ramach programu rządowego. Możliwa dzięki temu będzie naprawa i modernizacja wytypowanych lokomotyw.

KOLEJ W POLSCE – Lokomotywy spalinowe produkcji ČKD Praha eksploatowane przez prywatnych przewoźników
Autor: Jacek Chiżyński
Przemysłowe lokomotywy spalinowe zawsze kojarzone były z pracą manewrową w mniejszych lub większych zakładach produkcyjnych, przetwórczych lub wydobywczych. Ich rola ograniczała się do obsługi prywatnych bocznic, sieci torów zakładowych, a nierzadko nawet ciągów technologicznych. Lokomotywy spalinowe użytkowane w przemyśle miały zróżnicowaną charakterystykę trakcyjną i były dostosowane do potrzeb określonego zakładu.

REPORTAŻ – Podmiejski tunel średnicowy w stolicy nareszcie otwarty
Autor: Piotr Sobolewski
15 stycznia z opóźnieniem, został oddany do użytku wyremontowany tunel średnicowy dla pociągów podmiejskich pomiędzy przystankami osobowymi Warszawa Śródmieście a Warszawa Powiśle. Remont ten był trzecim w historii istnienia tunelu i pierwszym z tak szerokim zakresem prac do wykonania.

HISTORIA KOLEI – Batalia o doprowadzenie kolei do Lubania w latach 1841-1843 – wielka szansa i stracone nadzieje
Autor: Janusz Gołaszewski
Rozwój kolejnictwa na ziemiach polskich zaowocował szeregiem projektów nowych linii kolejowych. W żadnym z nich nie brano jednak pod uwagę Lubania. Położenie miasta nieco na uboczu w trudnym podgórskim terenie, odmienna koncepcja wytyczenia trasy kolei spowodowały, że w latach 1841-1843 nie udało się uzyskać połączenia kolejowego. Lubań musiał czekać jeszcze dwadzieścia pięć lat na realizację tego przedsięwzięcia.

FELIETON – Czy system ochrony zabytków w Polsce jest skuteczny
Autor: Mieczysław Nowak

KOLEJ W ŚWIECIE – Fabryka Budowy Lokomotyw w Ługańsku
Autor: Marek Graff
Zakład w Ługańsku to jedna z ważniejszych fabryk taboru kolejowego, powstała jeszcze w Carskiej Rosji a rozkwitła w dawnym ZSRR. Najbardziej znanym jej produktem były lokomotywy spalinowe M62. Obecnie wytwarza zespoły trakcyjne spalinowe i elektryczne wyłącznie dla kolei ukraińskich.

WĄSKIE TORY – Koronowo Wąskotorowe
Autor: Jerzy Pawłowski
Koronowo to kilkutysięczne miasteczko położone nad Brdą, około 25 km na północ od Bydgoszczy. Pod koniec XIX wieku tkwiło w stagnacji, której główną przyczyną był brak dogodnej komunikacji. Przełomowy okazał się pomysł zbudowania w powiecie bydgoskim sieci kolei wąskotorowej. Oficjalne otwarcie nastąpiło w maju 1895 roku.

ZAPOMNIANE LINIE – Bocznica Wierzbie – Zaryń
Autor: Marek Malczewski
Wśród zapomnianych szlaków kolejowych są nie tylko linie użytku publicznego, ale i bocznice, czasem wcale pokaźnej długości. Jedną z nich było odgałęzienie Kujawskich Kolei Dojazdowych. Całkowita długość bocznicy według danych z 1947 roku wynosiła 5700 m.

ARCHIWUM TABORU – Wagon samowyładowczy „dumpcar” typu 443V
Autor: Paweł Terczyński

ABC KOLEI – Oznaczanie normalnotorowych parowozów i tendrów cz.1
Autor: Paweł Terczyński

FILATELISTYKA
Autor: Krystian Żurawski
Największe niemieckie znaczki – Efektowna seria. Trzy lata po tragedii – „Operacja Pociągi Śmierci”. Z kart historii – Koleją do Bahn. Krystian Żurawski

MIEJSKIE TORY – Najpiękniejsze linie tramwajowe w Polsce: 9 Bytom – Chorzów
Autor: Jakub Halor
Linia 9 daje bezpośrednie połączenie mieszkańcom wschodnich dzielnic Rudy Śląskiej z Bytomiem i Chorzowem. Dla entuzjasty transportu szynowego przejazd tą trasą w kształcie litery U, o przebiegu niezmiennym od ponad stulecia, krętą oraz przerywaną niezliczoną liczbą przystanków i przejazdów kolejowych – to obowiązkowy punkt w czasie wizyty na Górnym Śląsku.

MAKIETA – Przystanek osobowy Rybno
Autor: Leszek Lewiński
Prezentacja makiety, dla której inspiracją stał się przystanek osobowy z ładownią położony na linii kolejowej Wejherowo – Garczegorze. Ten czterosegmentowy moduł nazwany „Rybno” powstał w ramach budowy makiety modułowej w wielkości H0 i może być przykładem, zwłaszcza dla młodych modelarzy, że nie tylko budowa wielkich stacji daje satysfakcję.

TEST MODELU – Pług odśnieżny Henschel
Autor: Arkadiusz Lubka
Przewozy kolejowe odbywają się przez cały rok. Taka ciągłość jest możliwa m.in. dzięki pługom odśnieżnym. Jednym z większych ich wytwórców była niemiecka firma Henschel. Pierwsze maszyny tej firmy wykorzystywały koleje pruskie pod koniec XIX wieku. Kilka pługów tego producenta służyło na PKP do połowy lat 80. Jeden z nich można obejrzeć w skansenie w Chabówce.

WARSZTAT – Zastosowanie ploterów laserowych w modelarstwie kolejowym
Autor: Maciej Czapkiewicz
Polski przemysł modelarstwa kolejowego praktycznie nie istnieje, przynajmniej jeśli chodzi o wielkoseryjną produkcję. Stan ten zmusza modelarzy chcących odwzorować w zmniejszonej skali polskie kolejowe klimaty, do opanowania technologii innych niż wielkoseryjne, wysokociśnieniowe odlewanie polistyrenu w drogich formach wtryskowych. Służy temu nowa i coraz bardziej znana technologia – wycinanie ploterem laserowym.

ŚWIAT MODELI – Polski Model Roku 2006
Autor: Arkadiusz Lubka

TEST MODELU – Lokomotywa spalinowa serii ST44
Autor: Michał Dembowski
Lokomotywa ST44, zwana popularnie „gagarinem”, pojawiła się w PKP w roku 1965 jako efekt narzuconego Polsce kontraktu. Stała się jedną z najliczniejszych i znakomicie znaną serią lokomotyw w kraju. Pierwsze modele tej lokomotywy odpowiadały wersji eksploatowanej przez koleje radzieckie, nowa propozycja natomiast została nieco „spolonizowana”.