maj 2018

1numer 05-18-okładka

AKTUALNOŚCI  –  XXV Parada Parowozów w Wolsztynie

Paweł Korcz

Jubileuszowa, XXV Parada Parowozów w bieżącym roku odbyła się w sobotę 28 kwietnia. W organizację przedsięwzięcia poza Parowozownią Wolsztyn włączyły się: PKP Cargo S.A., Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Wolsztynie oraz Miasto i Gmina Wolsztyn. Tegoroczna impreza miała trzydniową oprawę.

 

KOLEJ W POLSCE – Lokomotywownia Wałbrzych Główny

Michał Sibilski

Pierwsze połączenie kolejowe miasto Wałbrzych uzyskało w momencie przedłużenia linii Kolei Wrocławsko-Świebodzickiej o odcinek Świebodzice – Wałbrzych Miasto, którą oddano do eksploatacji na jej początkowym odcinku Świebodzice – Wałbrzych Dworzec Dolny 1.03.1853 r. W kolejnych trzech dekadach na terenie miasta powstał węzeł kolejowy za sprawą ukończenia budowy Śląskiej Kolei Górskiej wiodącej ze Zgorzelca i Węglińca do Wałbrzycha (oddanej 15.08.1867 r.), a przedłużonej następnie do Kłodzka przez Nową Rudę (1.10.1880). Węzeł ów wzniesiono na terenie obecnej stacji Wałbrzych Główny, skąd w 1867 roku wyprowadzono krótką linię łączącą obie wówczas końcowe wałbrzyskie stacje. To właśnie tu powstała parowozownia przeznaczona jako zaplecze techniczne lokomotyw obsługujących trasy Śląskiej Kolei Górskiej.

 

HISTORIA KOLEI – Turystyka kolejowa w II Rzeczpospolitej

Paweł Szulc

Pociąg bez handlarzy z tobołami, bez przymusowych wędrowców. Zatroskanych kosztem przejazdu, bez zapłakanych rodzin na peronie, bez balastu codzienności. Pociąg radosny – tak w połowie lat trzydziestych nowy epizod w historii polskiej kolei opisywała „Gazeta Białostocka”.

 

ZAPOMNIANE LINIE – Kolej przemysłowa gwarectwa Bach koło Cybinki

Maciej Kucharski

W numerach ŚK 1 i 2/2018 opisano pozostałości zlikwidowanej kolei przemysłowej Białków – Cybinka – Rosiejewo, skupiając się na jej stanie obecnym. Warto zatem rzucić nieco światła na historię tej interesującej sieci.

 

KOLEJ W ŚWIECIE – Elektryczne zespoły trakcyjne TGV Sud-Est (2)

Ryszard Rusak

Dwa fabrycznie nowe składy TGV o późniejszych imionach Patrick i Sophie opuściły fabrykę Alsthoma w Belfort 28.07.1978 r.,stając się później składami TGV Sud-Est 01 i 02. W ciągu kolejnych miesięcy prób dokonano w nich ponad 15 000 modyfikacji mających na celu usunięcie usterek konstrukcyjnych oraz polepszenie komfortu podróży. Głównym problemem były wibracje przy wysokiej prędkości, które usunięto dopiero w połowie 1980 roku poprzez wstawienie gumowych bloków pod sprężyny zawieszenia, co nieco opóźniło harmonogram dostaw pociągów seryjnych. Pierwszy seryjny TGV 03 przekazano SNCF 25.04.1980 r., tuż przed otwarciem nowego fragmentu odcinka LN 1 z Paryża do Lyonu.

 

KATASTROFY – Osieck, 4 czerwca 1981 r.

Marek Bieńko

 

WĄSKIE TORY – Czteroosiowy wagon motorowy dla WKD budowy Zakładów inż. Wetcla

Michał Zajfert

W latach 30. XX w. inżynier Romuald Wetcel dzierżawił od Warszawskich Kolei Dojazdowych nieduże warsztaty naprawcze, położone przy ul. Belwederskiej 36 w sąsiedztwie stacji Warszawa Belweder. Dziś znajduje się w tym miejscu ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce. W warsztatach tych inż. Wetcel budował karoserie autobusowe montowane na produkowanych wówczas podwoziach samochodowych i wąskotorowe wagony spalinowe własnej konstrukcji.

 

MIEJSKIE TORY – Tramwaje Zurychu – jak w szwajcarskim zegarku

Filip Faliński

W MIEJSKICH TORACH odwiedzamy miasto, które od dawna szczyci się swoimi tramwajami do tego stopnia, że nie chciało ich nawet zamieniać na metro. Czy sieć w Zurychu to najlepszy tramwajowy system w Europie?

 

ORYGINAŁ I MODEL – Tabor obcych kolei na polskich torach i jego modele

Wagony typu EUROFIMA (1)

Andrzej Etmanowicz

Charakterystyczne określenie EUROFIMA pojawiające się w literaturze o nowoczesnym taborze, szczególnie podczas opisu wagonów osobowych, nie jest powszechnie znane. Postanowiliśmy przybliżyć Czytelnikom historię wagonów tej międzynarodowej organizacji, a w następnym numerze zaprezentować także niektóre miniatury wagonów typu Eurofima.

 

TEST MODELU – Lokomotywa spalinowa serii 232 DB Schenker Rail Polska

Tomasz Mayer

Lokomotywy spalinowe serii 232 (na kolejach NRD oznaczone serią 132), popularnie nazywane Ludmiłami, były produkowane w latach 1972–1982 w Fabryce Lokomotyw im. Rewolucji Październikowej w Woroszyłowgradzie (obecnie Ługańsk na Ukrainie). Powstało ich ponad 700, były one zmodyfikowaną wersją wcześniej produkowanych lokomotyw serii 230 i 231. Modyfikacja polegała na wyposażeniu ich w urządzenia do elektrycznego ogrzewania składów pasażerskich oraz zmianie przełożenia przekładni zębatych. Na terenie Polski zaczęły pojawiać się dopiero w bieżącym stuleciu, znajdując zatrudnienie u prywatnych przewoźników towarowych. W większości były to maszyny odkupione od niemieckiego przewoźnika.

 

ŚWIAT MODELI – III Festiwal Kolej w Miniaturze– Sosnowiec 17-18.03.2018

Ryszard Rusak

W dniach 17–18.03.2018 r. Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Katowicach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu po raz trzeci zorganizowały Festiwal Kolej w Miniaturze.

 

FILATELISTYKA

Krystian Żurawski

Szwajcarskie dworce

Z albumu starych pocztówek