maj 2009

sk-05-09

 

AKTUALNOŚCI – Rewitalizacja kolei nadmorskiej
Autor: opr. Z.Karczyński
Na łamach numeru kwietniowego ŚK została przedstawiona ogólna koncepcja rewitalizacji dawnej Gryfickiej KD. Bazując na materiałach udostępnionych przez projektanta – firmę Ingeno ze Szczecina przedstawiamy Czytelnikom kilka informacji szczegółowych, dotyczących zakładanego zakresu prac.

HISTORIA KOLEI – Zarys historii kolei w Siemianowicach Śląskich
Autor: Jakub Halor
Siemianowice Śląskie są obecnie miastem na prawach powiatu. Do lat 80. XX stulecia miasto to cechowało ogromne wręcz zagęszczenie publicznych i zakładowych sieci kolejowych o zróżnicowanych rozstawach szyn. Parowozy pracowały tu na trzech różnych szerokościach toru. Gdyby zliczyć długość torów pojedynczych, okazałoby się, że gęstość sieci kolejowej w dzielnicach przemysłowych przewyższała tu wielokrotnie gęstość dobrze rozwiniętej sieci drogowej. Dzięki temu pociąg nawet na najwęższym torze bez trudu przemieszczał się pomiędzy poszczególnymi zakładami szybciej, niż mógłby to uczynić transport samochodowy.

NASZ PORTRET – Wózki motorowe WM-5 i przyczepy wózka motorowego PWM-5
Autor: Zbigniew Tucholski
W okresie powojennym zniszczone koleje wymagały odbudowy i modernizacji, a służby techniczne dysponowały wówczas niewielkimi ilościami zmechanizowanego sprzętu drogowego. Podczas prac przy naprawie i utrzymaniu torów kolejowych transport materiałów nawierzchniowych na miejsce robót na szlaku w wielu wypadkach wykonywany był prymitywnymi metodami przy użyciu ręcznych drezyn i wózków torowych. Służba drogowa i zabezpieczenia ruchu posiadały na inwentarzu często bardzo już wyeksploatowane drezyny, wózki motorowe i samochody szynowe. Pojazdy te były bardzo wielu typów i konstrukcji, co znacznie utrudniało ich utrzymanie i eksploatację. Z powyższych względów konieczne było uruchomienie produkcji znormalizowanego wózka motorowego.

KOLEJ W ŚWIECIE – Elektryczny zespół trakcyjny ETR 470
Autor: Ryszard Rusak
Pociągi typu Pendolino serii ETR 470 zostały zakupione przez szwajcarsko-włoską spółkę Cisaplino AG do komunikacji pomiędzy Szwajcarią a Włochami i nieco później przez koleje włoskie FS. W zamyśle miały zastąpić kursujące po części tej trasy luksusowe czterosystemowe zespoły trakcyjne RAe Trans Europ Express i wypełnić lukę braku prestiżowych połączeń na osi Włochy – Szwajcaria – Niemcy. Zespół wzorowany był na konstrukcji ETR 450, jednak zastosowano tu szereg nowatorskich rozwiązań – głównie w układach sterowania mechanizmu przechyłu, które później stały się wzorcem do budowy wielu innych pociągów typu Pendolino.

KOLEJ W POLSCE – Pierwsze wagony klimatyzowane 2 klasy standardu Z2 typu 144A i 144Aa na PKP
Autor: Andrzej Etmanowicz
Na początku lat 90. PKP otrzymały pierwsze dostawy nieklimatyzowanych wagonów 2 klasy standardu Z2. Początkowo importowano je z Niemiec, następnie produkowano już w kraju w Poznaniu. W latach 1994 i 1995 zakłady te dostarczyły serię 23 klimatyzowanych „dwójek” typu 144A – były to pierwsze wyprodukowane przez przemysł krajowy klimatyzowane wagony 2 klasy dla PKP, przeznaczone do ruchu krajowego i międzynarodowego po torach 1435 mm.

KATASTROFY – Gdańsk 1939
Autor: Roman Witkowski
Spośród różnych przyczyn katastrof, sabotaż zawsze stanowił najbardziej wyszukaną i bardzo niebezpieczną formę zamachu na ludzkie życie. Do tej kategorii zaliczyć trzeba groźną katastrofę, która prawie 70 lat temu wydarzyła się w pobliżu gdańskiego dworca.

ALBUM STACJI – Trzemeszno Lubuskie
Autor: Paweł Korcz
Linię z Międzyrzecza do Rzepina otwierano w dwóch etapach. Odcinek z Sulęcina do Międzyrzecza, na którym znajdowała się stacja Trzemeszno Lubuskie, otwarto w 1892 roku. Obecnie prowadzony jest tu ruch towarowy, lecz odbywa się on głównie w porze nocnej ze względu na zajęcie linii (pozbawionej czynnych mijanek) przez cały dzień przez pociągi pasażerskie.

ABC KOLEI – Bibliografia przepisów i instrukcji kolejowych PKP z zakresu służby kolei wąskotorowych (dojazdowych) zatwierdzonych i wydanych drukiem w latach 1921 – 2000 cz.1
Autor: Zbigniew Tucholski

FILATELISTYKA
Autor: Krystian Żurawski
Pierwsza transkontynentalna

MIEJSKIE TORY – Wagony GT8N z Mannheim w MKT sp. z o.o.
Autor: Łukasz Stefańczyk
Wagony Gt8 Typ Freiburg Geamatic zakupione zostały w roku 2006 przez spółkę obsługującą linię tramwajową Łódź – Ozorków. Pomyślne doświadczenia eksploatacyjne skłoniły przewoźnika do dalszych poszukiwań używanego taboru tej generacji w Niemczech i kontynuacji wymiany wysłużonych wagonów 803N. W efekcie nawiązano bezpośrednią współpracę z miejskim przewoźnikiem z Mannheim i dokonano przed dwoma laty zakupu sześciu wagonów typu GT8N.

MAKIETA – Warsztaty modelarskie w Poznaniu
Autor: Leszek Lewiński

WARSZTAT – Przebudowa modelu lokomotywy M62 na ST44 cz.2
Autor: Tomasz Florczak
W drugiej części artykułu przedstawiamy czynności pozwalające ukończyć przebudowę modelu niemieckiej wersji lokomotywy M62 na polski odpowiednik – ST44.

KATALOG MODELI – Wagon kryty budowy amerykańskiej
Autor: Arkadiusz Lubka
Wojska amerykańskie wysłane do Europy po wypowiedzeniu wojny Niemcom przez USA w 1917 roku, zostały wyposażone w dużą liczbę taboru kolejowego, zbudowanego w rekordowo krótkim czasie z uwzględnieniem norm kolei europejskich. Po zakończeniu wojny całość tego taboru, ze względu na jego nieprzydatność w warunkach amerykańskich, pozostała w Europie. PKP zakupiły 75 wagonów krytych.

NOWOŚCI
Autor: Arkadiusz Lubka
Polskie nowości