maj 2004

Sw-05-04

Co da nam Unia?
Autor: Paweł Engel

Polska infrastruktura kolejowa znajduje się w stanie, który wymaga ogromnego wysiłku inwestycyjnego. Unia oddaje do dyspozycji potencjalnego beneficjenta środki finansowe. Do ich wykorzystania konieczny jest jednak wkład własny – min. 25% kosztów, a transfery środków europejskich mają charakter zwrotu poniesionych kosztów.

REPORTAŻ – Na pograniczu
Autor: Ryszard Rusak

Trzecia część cyklu o kolejowych przejściach granicznych prezentuje granicę północną, która w większości jest granicą morską. Oprócz przejść promowych mamy na granicy z Obwodem Kaliningradzkim trzy przejścia, natomiast z Litwą jedno. Odmienny od europejskiego rozstaw toru w Rosji i na Litwie stwarza pewne problemy w komunikacji bezpośredniej. Istnieją co prawda po obu stronach linie zarówno szerokie jak i normalnotorowe, ale nie są one odpowiednio wykorzystywane. Tylko na przejściu z Litwą częściowo znalazły zastosowanie urządzenia do automatycznej zmiany rozstawu kół SUW2000.

NASZ PORTRET – Wagon spalinowy serii SD80
Autor: Paweł Terczyński, Krzysztof Zintel

W czasie II wojny światowej Polskie Koleje Państwowe poniosły poważne straty w wyniku zniszczeń i rabunkowej gospodarki okupantów. W największym stopniu dotyczyły one taboru. Na początku lat 50. podjęto udaną próbę reaktywowania komunikacji pospiesznej przy zastosowaniu wagonów trakcji spalinowej. Należało w tym celu zakupić dla PKP typ wagonu, którego produkcja mogła być uruchomiona w kraju. Wybór padł na włoski wagon motorowy, konieczne zmiany dla PKP zostały wykonane w biurze konstrukcyjnym firmy FIAT.

WĄSKIE TORY – Historia Kolei Rogowskiej
Autor: Michał Zajfert

Podczas pierwszej wojny światowej, na terenie działań wojennych każda ze stron konfliktu dysponowała wyspecjalizowanymi kompaniami kolejowymi, które budowały prowizoryczne linie kolejowe niezbędne do zaopatrzenia walczących oddziałów. Część z tych linii została przekształcona po wojnie w koleje publiczne. Należy do nich Kolej Rogowska.

KOLEJ W ŚWIECIE – Koleje w Maroku cz.1
Autor: Mike Bent

Pierwsze linie kolejowe na terenie Maroka zbudowano już w II połowie XIX wieku i były to jednocześnie pierwsze linie na kontynencie afrykańskim. Początkowo budowali je francuscy i hiszpańscy kolonizatorzy. Upaństwowione zostały dopiero po II wojnie światowej i obecnie Maroko posiada jeden z najbardziej wydajnych i nowoczesnych systemów kolejowych na tym kontynencie.

KATASTROFY – Cudowne ocalenie
Autor: Filip Karoński

Spotkanie człowieka z jadącym pociągiem zwykle kończy się dla niego fatalnie. Zdarzały się jednak wypadki, z których wychodził on zrządzeniem losu obronną ręką. Opisy niecodziennych zdarzeń trafiały na pierwsze strony gazet, dzięki czemu przetrwały do dnia dzisiejszego.

ZAPOMNIANE LINIE – Bolesławiec Wsch. – Trzebień
Autor: Michał Jerczyński, Sławomir Fedorowicz

Scenariusz upadku wielu lokalnych linii kolejowych jest ten sam: po zawieszeniu przewozów pasażerskich odbywa się jeszcze ruch towarowy od stacji końcowych do niektórych ładowni czy bocznic. Środkowa część linii pomiędzy obsługiwanymi punktami powoli umiera. Nawierzchnia jest demontowana lub pada łupem złodziei. Taki los spotkał niegdysiejszą normalnotorową kolejkę Bolesławiec Wsch. – Trzebień.

STATYSTYKA – Statystyka Rogowskiej Kolei Dojazdowej
Autor: Michał Jerczyński, Sławomir Fedorowicz

ALBUM STACJI – p.o. Pieczyska
Autor: Krzysztof Labudda, Michał Jerczyński

ARCHIWUM TABORU – Wagon cysterna dwuosiowa typu 32R
Autor: Paweł Terczyński

W latach 50. przemysł realizował dostawy szeregu typów wagonów cystern przeznaczonych do przewozu różnych substancji chemicznych. W Fabryce Wagonów w Świdnicy wybudowano m.in. wagony typu 32R przeznaczone do przewozu rozcieńczonego kwasu azotowego.

ABC KOLEI – Budowa parowozu – piasecznica
Autor: Maciej Panasiewicz

FILATELISTYKA
Autor: Krystian Żurawski

Wystawa filatelistyczna we Wrocławiu. Szukajcie a znajdziecie – zbiory polskich znaczków związanych z kolejnictwem wzbogaciły się o nowy, interesujący walor. Obchody 200-lecia kolei na świecie rozpoczęte.

MIEJSKIE TORY – Wagony typu N we Wrocławiu
Autor: Michał Bartoszewicz

Wagony typu N i pochodne były we Wrocławiu eksploatowane w latach 1956 – 1991. Wagony wyprodukowane zostały w chorzowskim Konstalu według adaptowanej niemieckiej dokumentacji tramwajów wojennych.

MIEJSKIE TORY – Pejzaż wrocławski z „enką”
Autor: Michał Jerczyński

MIEJSKIE TORY – Wagony GT6 w Łodzi
Autor: Łukasz Stefańczyk

Pierwsze używane tramwaje typu GT6, które sprowadzono do Polski zza zachodniej granicy, trafiły do Łodzi 14 lat temu. Początkowo kierowano je głównie na podmiejską linię do Konstantynowa, później również na linie miejskie obsługiwane przez zajezdnię, do której je przydzielono.

MAKIETA – Rozjazdy na makiecie (cz. 5)
Autor: Leszek Lewiński

Ułożone i zasypane podsypką rozjazdy wymagają podłączenia urządzeń służących do ich przestawiania. W modelu można wyróżnić dwa rodzaje takich urządzeń: te, które będą rzeczywiście przestawiały zwrotnice oraz te, które będą imitacją urządzeń stosowanych w prawdziwych rozjazdach.

WARSZTAT – Wózek motorowy WM10
Autor: Arkadiusz Lubka

Nareszcie pojawił się producent, który zdecydował się na wytwarzanie miniatur typowo polskiego taboru. Ich jakość i znakomita wierność odwzorowania wzbudzają zachwyt modelarzy. Na początku roku pojawił się pierwszy model – wózek motorowy WM10. Oryginał zbudowano w raciborskich zakładach KOLZAM na użytek służb technicznych PKP.

NOWOŚCI MODELARSKIE – Noch – nowości 2004.
Autor: Arkadiusz Lubka

Uzupełnieniem makiety są elementy odwzorowujące realistycznie krajobraz. Należą do nich: budownictwo, roślinność, pojazdy drogowe, figurki ludzi zwierząt. Do firm produkujących dodatkowe wyposażenie należy Noch.

PORADY – Oświetlenie budynku
Autor: Tomasz Florczak

Kontynuujemy porady dotyczące oświetlenia – tym razem do oświetlenia peronów, placów i ramp budujemy lampę na maszcie.

FIRMA PREZENTUJE – Lokomotywa spalinowa serii 120 kolei DR
Autor: Michał Dembowski

Model lokomotywy spalinowej serii 120 wyprodukowała firma Roco. Oryginał zaś to maszyna, której w Polsce nadano przydomek „gagrin”. Importowane z byłego Związku Radzieckiego od lat 60. lokomotywy przeznaczano głównie do prowadzenia pociągów towarowych.