luty 2014

Sk-02-14s

AKTUALNOŚCI –  Powrót pociągów na trasę Jelenia Góra – Szklarska Poręba
Dominik Kara

Ze względu na modernizację linii kolejowej 311 na odcinku Piechowice – Szklarska Poręba Górna
ruch pociągów z Jeleniej Góry został zawieszony w październiku 2012 r. bez zapewnienia komunikacji zastępczej. Wznowienie ruchu nastąpiło 16.11.2013 r. Po 10 dniach funkcjonowania PKP PLK poinformowały, że z powodu złego stanu wiaduktów drogowych na odcinku Piechowice – Górzyniec nie jest możliwe kursowanie pociągów na odcinku Piechowice – Szklarska Poręba Górna. Po odbiorze prac zabezpieczających przywrócono ruch 13.01.2014 r.

NOWY TABOR –  Elektryczne zespoły trakcyjne typu 31WE serii ED78
Dariusz Kalinowski, Bohdan Jędrzejewski

Dwunastego grudnia 2013 roku na stacji Szczecin Główny odbyło się przekazanie pierwszych trzech z czternastu zamówionych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt) typu 31WE dla Zachodniej Grupy Zakupowej, tworzonej przez województwo zachodniopomorskie oraz lubuskie. Użytkownikiem pierwszych dostarczonych pojazdów będzie Zachodniopomorski Oddział Spółki Przewozy Regionalne w Szczecinie. Zgodnie z tradycyjnym znakowaniem pojazdów kolejowych obowiązującym w spółce Przewozy Regionalne, wywodzącym się jeszcze z czasów PKP, pojazdom nadano oznaczenia kolejowe serii ED78 o numerach inwentarzowych odpowiednio 001,002 oraz 003.

KOLEJ W POLSCE –  Kolej lokalna
Kostrzyn n. Odrą – Słońsk – Krzeszyce – Rudnica
Część 2: 1909 – 1945

Robert Michalak

Kwestia urzeczywistnienia pierwotnych projektów i dalszego przedłużenia kolei w kierunku wschodnim podnoszona była już od czasu budowy połączenia ze Słońska do Krzeszyc. Dogodne ku temu warunki pojawiły się już w 1906 roku wraz z decyzją o budowie połączenia Gorzów Wlkp. – Rudnica – Lubniewice – Sulęcin. Budową połączenia z Krzeszyc na wschód i dowiązania go do jednej ze stacji na nowo budowanej państwowej linii kolejowej, żywotnie zainteresowane były władze spółki oraz mieszkańcy i przedsiębiorcy z Krzeszyc i okolicznych miejscowości. W budowie przedłużenia upatrywano wielu korzyści, a przede wszystkim poprawienia stosunków komunikacyjnych dzięki stworzeniu kolei przelotowej, zamiast jak do tej pory – ślepo zakończonej, wielokilometrowej odnogi.

WĄSKIE TORY  – Wojskowa kolej polowa twierdzy giżyckiej
Krzysztof Zintel tłum.

O samej twierdzy Boyen w Niegocinie koło Giżycka znaleźć można wiele ciekawych informacji. Natomiast o współpracującej z twierdzą rozległej sieci wojskowej kolei polowej o długości dochodzącej podobno aż do 120 km, powstałej w rejonie umocnień polowych wokół Giżycka w latach I wojny światowej wiadomo dziś bardzo mało. Jej istnienie dokumentują tylko fotografie, głównie kartki pocztowe wysyłane w wojennych latach 1914-18 z rejonu umocnionego wokół Giżycka do rodzin i znajomych niemieckich żołnierzy. Trasy tej kolei wąskotorowej (600 mm) są dziś nieznane i tylko kilkanaście nazw miejscowości lub wsi, w pobliżu których przy pomocy tej kolei najpierw budowano, a potem zaopatrywano wojskowe umocnienia polowe obrazuje prawdopodobny jej przebieg i zasięg.

KOLEJ W ŚWIECIEKoleje w Macedonii
Tomasz Gieżyński

Po rozpadzie Jugosławii na wiele mniejszych państw Macedonia uniknęła starć zbrojnych w skali, w jakiej miało to miejsce w Chorwacji czy Bośni, ale stała się krajem stricte rolniczym, z niewielkim udziałem przemysłu, zamieszkałym także przez pokaźną grupę Albańczyków. W warunkach burzliwego rozwoju motoryzacji kolej została zdegradowana do roli dodatku socjalnego i tylko niektóre spośród około 30 uruchamianych dziennie pociągów wiozą na swoim pokładzie liczbę pasażerów usprawiedliwiającą ich kursowanie.

STATYSTYKA Lokomotywy serii ST43 cz.1
Paweł Terczyński

Niemal dokładnie 50 lat temu, w połowie 1964 roku, podpisany został kontrakt na dostawę pierwszych w historii PKP ciężkich lokomotyw spalinowych. Zgodnie z postanowieniami umowy, w pierwszej połowie następnego roku do Polski trafiło 30 rumuńskich lokomotyw oznaczonych serią ST43. Miejscem ich stacjonowania były początkowo motowozownie w Poznaniu, Ostrowie Wlkp. i Szczecinie, a głównym zadaniem – usprawnienie przewozów towarowych w kierunku zespołu portów w Szczecinie i Świnoujściu.

ABC KOLEI Bibliografia przepisów i instrukcji z zakresu służby mechanicznej PKP wydanych w latach 1919-2001
Zbigniew Tucholski
Część 2 – Przepisy i instrukcje wydane w latach 1945-2001 (2)

MIEJSKIE TORYMetro w Sztokholmie
Jacek Modrzejewski

Metro w Sztokholmie określane jest często jako główna atrakcja turystyczna stolicy Szwecji. Tunnelbana, czyli dosłownie: tunelowa kolej, służy mieszkańcom Sztokholmu nieprzerwanie od 1950 roku. W ciągu ostatnich dwóch dekad władze miasta bardziej postawiły na inne środki transportu – sytuacja ma się jednak zmienić w najbliższej dziesięciolatce ze względu na nowo przyjęty plan rozwoju, zakładający budowę nowych odcinków metra.

ORYGINAŁ I MODELWagony typów 136A i 139A pociągu IC Bystrzyca i ich modele H0 firmy A.C.M.E.
Andrzej Etmanowicz

Ciekawy skład pociągu IC Bystrzyca, jeżdżący tylko kilka lat w relacji Poznań Główny – Lublin, stał się inspiracją dla włoskiej firmy, która na polski rynek przygotowała zestaw modeli H0 wagonów tego pociągu, złożony z dwóch wagonów drugiej klasy typu 136A i jednego pierwszej klasy typu 139A. Ponadto pojawiły się jako pojedyncze dwa wagony typu 136A drugiej klasy.

ŚWIAT MODELI Modele bezprzedziałowych wagonów osobowych 1 klasy typu 102A i 102Aa
Andrzej Etmanowicz

MAKIETAMakieta Kopalni Soli w Wieliczce
Bartosz Leśniewski, fot. M.Golonka

Obchody ubiegłorocznej Barbórki stały się okazją do inauguracji niezwykłej makiety modelarskiej, ukazującej tereny Kopalni Soli w Wieliczce w okresie międzywojennym. Na 10 m2 w skali 1 :43,5 przedstawiono budynki, tabor kolejowy, otoczenie przyrodnicze, pracujących ludzi, a nawet przekrój części podziemnej kopalni. Wszystko to w pełni interaktywne i przystosowane do obsługi przez zwiedzających kopalnię gości. Makieta znajduje się w komorze Witosa, położonej 110 metrów pod ziemią i prawdopodobnie jest najniżej umieszczoną makietą modelarską na świecie.

FORUM1% dla transportu szynowego

FILATELISTYKA
Krystian Żurawski
Dworzec w Soczi – ikoną XXII Zimowej Olimpiady
Król pociągów i pociąg królów