luty 2012

Sk-02-12

 

AKTUALNOŚCI – PKP Cargo – przesiadka na eurosprintery
Paweł Terczyński
Na przełomie stycznia i lutego dobiegł końca czteroletni okres eksploatacji przez PKP Cargo S.A. sześciu lokomotyw elektrycznych TRAXX F140MS. Wielosystemowe pojazdy oznaczone symbolem serii EU43 stały się wizytówką firmy, nie tylko codziennie odwiedzając berliński węzeł, ale także zapuszczając się w głąb Niemiec. Lokomotywy TRAXX były eksploatowane od początku 2008 roku na zasadach leasingu. Teraz zostaną zastąpione przez wypożyczone lokomotywy rodziny EuroSprinter serii 189 produkcji Siemensa.

NOWY TABOR  – Dwusilnikowa lokomotywa SM42 typu 6Dk
Paweł Terczyński
Spółka PKP Cargo realizuje obecnie szeroki program modernizacji posiadanego taboru spalinowego. Spośród około 1200 lokomotyw liniowych i manewrowych już wkrótce prawie 20% będzie posiadać nowoczesne zespoły napędowe, mikroprocesorowe układy sterowania i komfortowo wyposażone  stanowiska pracy maszynistów.  Na tym tle stosunkowo nieliczną grupę, ale ciekawą pod względem konstrukcyjnym, stanowią lokomotywy typu 6Dk, dostarczone ostatnio przez Pesę z Bydgoszczy..

REPORTAŻ – Na polsko-ukraińskim pograniczu
Marek Graff
Pomiędzy Polską i Ukrainą kursuje stosunkowo niewiele pociągów pasażerskich, w większości są to relacje dalekobieżne – składy prowadzące wagony sypialne i kuszetki. W ruchu lokalnym funkcjonują nieliczne połączenia obsługujące przygraniczne stacje PKP i UZ. Zważywszy na aktywność przemytników, ta niekorzystna sytuacja raczej nie ulegnie zmianie. Osobnym zagadnieniem jest LHS (Linia Hutnicza Szerokotorowa) biegnąca około 400 km w głąb terytorium Polski do Sławkowa.

HISTORIA KOLEI – Stan kolejnictwa w Rosji w okresie wojny domowej oraz w czasie wojny z Rzeczpospolitą Polską – lata 1918-1922
Aleksander Smoliński

ZAPOMNIANE LINIE – Nowy Targ – Podczerwone
Sławomir Fedorowicz
Kolej z Nowego Targu do Suchej Hory otwarto w 1904 roku. Graniczny, nieużywany w ruchu planowym odcinek Podczerwone – Sucha Hora rozebrano już w I poł. lat 60. Przewozy pasażerskie w 1981 roku ograniczono do odcinka Nowy Targ – Nowy Targ Fabryczny i zawieszono całkowicie siedem lat później. Ruch towarowy kończył się w Czarnym Dunajcu, dalszy odcinek torów rozebrano w 1989 roku. Wtedy też zamarł ruch pociągów. Tory rozebrano w latach 1991/92. Wyprawa zapomnianą linią rozpoczyna się na stacji początkowej tej linii – w Nowym Targu.

KOLEJ W ŚWIECIE –  Lokomotywy elektryczne serii Sr1 i Sr2 kolei fińskich VR
Marek Graff
Sieć kolei fińskich VR została zelektryfikowana stosunkowo późno – pierwsze linie znalazły się pod napięciem dopiero pod koniec lat 60. XX w. Obecnie ze wszystkich szklaków VR zelektryfikowanych jest prawie połowa. Linie kolejowe są w większości jednotorowe. W porównaniu z siecią pozostałych państw skandynawskich sieć VR jest całkowicie niekompatybilna ze względu na szerokość torów oraz napięcie zasilania. Koleje fińskie eksploatują dwie serie liniowych lokomotyw elektrycznych, wyprodukowanych przez obce koncerny, przy czym część podzespołów do tych pojazdów opracowali specjaliści fińscy. Obie serie – o oznaczeniach Sr1 i Sr2 są używane zarówno w ruchu towarowym jak i pasażerskim – często w trakcji wielokrotnej.

WĄSKIE TORY – HLÚŽ – 10 lat temu
Marek Malczewski
HLÚŽ – Muzealna Leśna Kolej Pętlicowa w Vychylowce.

WĄSKIE TORY – Kysucko-Orawska Kolej Leśna
Roman Garbacik
Leśna kolej wąskotorowa 760 mm na słowackiej Orawie to prawdziwe Eldorado dla miłośników wąskich torów i produkt turystyczny najwyższej chyba próby. Łatwość dojazdu z Polski (zarówno od strony Korbielowa jak i Zwardonia – w tym drugim przypadku także koleją) czyni ją dostępną dla polskich turystów i entuzjastów wąskich torów, Właściwie można tam spędzić nie tylko weekend, ale i wakacje. Sprzyja temu stosowne zaplecze w postaci dobrze rozwiniętej bazy noclegowo-turystycznej. Bogata jest także oferta innych turystycznych atrakcji. Są to zagospodarowane stare bacówki, drewniane chaty góralskie pamiętające co najmniej czasy Janosika. Jest też świetnie utrzymany leciwy młyn oraz czynny zabytkowy kościółek, liczne zaś piesze szlaki górskie zachęcają do wędrówek. Ze względu na przyrodniczą wyjątkowość tego terenu Orawskiej Magury Kysuckie Muzeum stało się częścią Chronionego Parku Krajobrazowego.

WCZORAJ I DZIŚ – Dworzec w Iławie
Wojciech Wółkowski
W styczniu 2012 roku zakończył się trwający ponad półtora roku remont dworca Iława Główna. Budynek odzyskał nie tylko dawny blask, ale stał się również bardziej funkcjonalny. Przy tej okazji warto przybliżyć jego ponad stuletnią historię, a w szczególności jej ostatni rozdział.

ABC KOLEI – Bibliografia historii transportu szynowego cz.19
Jerzy Pawłowski

TRAMWAJE  – Wagony 123N w Warszawie
Jacek Modrzejewski
Na łamach listopadowego numeru zostały opisane tramwaje 120Na Swing, które stają się powoli wizytówką Warszawy – pod koniec grudnia w Warszawie było już ponad 100 wagonów z bydgoskiej fabryki. Dostawy tramwajów do stolicy to nie tylko setki niskopodłogowców, lecz także mniej spektakularne epizody w postaci 62 wagonów 105N2k/2000, zwanych bulwami lub delfinami, dostarczonych w 2001 roku oraz 30 wagonów 123N, ochrzczonych jako hipolity, dostarczonych do Warszawy w roku 2007.

MIEJSKIE TORY – Tramwaje w byłej Jugosławii
Marcin Stiasny
Burzliwy koniec XX wieku sprawił, że wiedza wyniesiona z lekcji geografii w krótkim czasie stawała się nieaktualna. Na mapach pojawiały się coraz to nowe państwa, a znikały dotychczas funkcjonujące. Do historii przeszła m.in. Jugosławia – utworzona po I wojnie światowej federacja narodów południowosłowiańskich. Dziś na jej terenie funkcjonuje sześć samodzielnych państw oraz Kosowo, częściowo nieuznawane na arenie międzynarodowej. Jugosławia przodująca w rozwoju gospodarczym wśród krajów socjalistycznych, łatwo przyswajała sobie zachodnioeuropejskie trendy, uznając je za wyznacznik nowoczesności. Na fali rozwoju motoryzacji do lat 70. zlikwidowano niewielkie systemy tramwajowe w miastach. W ostatnich latach istnienia federacji tramwaje kursowały już tylko w czterech miastach. Po burzliwych latach 90. w krajach byłej Jugosławii wraz z polepszaniem się sytuacji gospodarczej, pozytywne zmiany zachodzą również w komunikacji miejskiej.

WARSZTAT – Przebudowa modelu parowozu BR19.1 firmy Brawa na Pt31-26 z IV epoki cz.1
Tomasz Florczak

MAKIETA  – Sterowanie makietą cyfrową za pomocą programu Win-Digipet
Andrzej Bartosz
Rozwój cyfrowych metod sterowania makietą kolejową otworzył całkowicie nowy rozdział w operowaniu modelami. Nowe możliwości techniki cyfrowej dotyczą nie tylko lokomotyw oraz akcesoriów, ale także sposobu zawiadywania makietą. Operowanie z pomocą programu komputerowego pozwala na obsługę całościową – wzajemne powiązanie drogi przebiegu, prędkości pociągów, efektów dźwiękowych, świetlnych, a także pozwala na odtworzenie pracy urządzeń zabezpieczenia ruchu i podawanych sygnałów. Sterowanie automatyczne według rozkładu jazdy lub w trybie losowym dodaje atrakcyjności i realizmu na makiecie. Tryb sterowania półautomatycznego czy manualnego pozwala na włączenie się w akcję wielu maszynistów przy działającym systemie zabezpieczenia ruchu pociągów. Pośród wielu programów komputerowych jednym z lepiej rozwiniętych jest Win-Digipet.

FILATELISTYKA
Krystian Żurawski
Europejska Debata Transportowa
Znaczek InPostu
Podróże Kim Dzong Ola