luty 2008

sk-02-08

AKTUALNOŚCI – Planowane modernizacje i budowa nowych dworców przez PKP SA
Autor: Michał Wrzosek
Znaczną część majątku PKP SA stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. W najbliższych latach planowana jest modernizacja i budowa nowych dworców. Pierwsze w kolejności będą realizowane projekty związane z przygotowaniami do mistrzostw EURO 2012. Planowane jest też przeznaczenie atrakcyjnych nieruchomości na cele komercyjne. Jednym z elementów strategii PKP SA w zakresie opracowywania planów jest współpraca z samorządami terytorialnymi.

KOLEJ W POLSCE – Nowa lokomotywa E6ACT z ZNLE dla krajowych przewoźników
Autor: Paweł Terczyński
Liberalizacja rynku przewozowego przyczyniła się do wzrostu zapotrzebowania na pojazdy trakcyjne do ruchu towarowego. Potrzeby te były pokrywane początkowo dzięki przejmowaniu lokomotyw z dawnych kolei użytku niepublicznego i poprzez sprowadzanie używanego taboru z zagranicy. Obecnie coraz więcej firm prowadzących przewozy towarowe wyraża zainteresowanie pozyskaniem zupełnie nowego taboru, odpowiadającego współczesnym standardom europejskim.

HISTORIA KOLEI – Ogrzewanie wagonów pasażerskich
Autor: Krzysztof Zintel
Ogrzewanie wagonów pasażerskich pierwszych kolei było takie, jak ówczesnych karet i dyliżansów pocztowych. Pod nogi pasażerów wsuwano blaszane pojemniki z gorącą wodą. W miarę rozwoju konstrukcji wagonów pojawiły się piece ogrzewające powietrze lub wodę w grzejnikach a od przełomu XIX i XX stosowano ogrzewanie parą wodną z lokomotyw. Koleje zelektryfikowane już od 1908 r. zaczęły ogrzewać wagony pasażerskie elektrycznością.

HISTORIA KOLEI – Tabor elektryczny kolejki Ociąż – Kotowiecko
Autor: Maciej Kucharski
W majątkach Ferdynanda von Lekova korzystano z prywatnej kolejki Ociąż – Kucharki z bocznicą Kotowiecko – Głóski. Prowadzono tu nowoczesną gospodarkę rolną, a do poruszania maszyn używano energii elektrycznej z własnej siłowni. Stąd też narodził się pomysł, aby na bocznicy gospodarczej do Głósek wprowadzić modną wówczas i coraz bardziej rozpowszechniającą się w kolejnictwie trakcję elektryczną.

ALBUM STACJI – p.o. Ociąż
Autor: Michał Jerczyński
Stacja w Ociążu została otwarta w 1896 roku wraz z ukończeniem budowy samorządowej, drugorzędnej linii kolejowej z Ostrowa Wielkopolskiego do przygranicznych Skalmierzyc. W roku 1911 do stacji, będącej właśnie w trakcie przebudowy z związku z przystosowywaniem linii do parametrów dwutorowej kolei głównej, włączono prywatną kolejkę Ociąż – Kotowiecko. Od roku 2003 Ociąż jest już tylko przystankiem osobowym.

ZAPOMNIANE LINIE – Lewiczynek – Zbąszyń
Autor: Sławomir Fedorowicz
Państwowa, lokalna linia kolejowa z Międzychodu do Zbąszynia została otwarta w 1908 roku, w okresie gdy koleje pruskie zagęszczały siatkę połączeń kolejowych. Linia przetrwała zawieruchy wojenne, ale padła ofiarą postępującego kryzysu gospodarczego. Oficjalne zamknięcie linii na odcinku Lewiczynek – Zbąszyń nastąpiło w 1992 roku.

KOLEJ W ŚWIECIE – Linie i pociągi dużych prędkości na Tajwanie
Autor: Marek Graff
Tajwan, jeden z „azjatyckich tygrysów”, jest krajem około dziewięciokrotnie mniejszym od Polski, ale gęsto zaludnionym. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że jest położony na obszarze aktywnym sejsmicznie. Od niedawna Tajwan należy do elitarnego grona krajów posiadających linie i pociągi dużych prędkości.

WĄSKIE TORY – Renesans kolei wąskotorowej w Złotym Stoku
Autor: Marcin Przybysz

WĄSKIE TORY – Odbudowa wąskotorowej linii Dobre – Pieczyska na Kujawach w 1919 roku
Autor: Marcin Przegiętka

WCZORAJ I DZIŚ – Żakowice
Autor: Michał Jerczyński
Po zniszczeniach I wojny światowej, wiele dworców czy wież wodnych wymagało odbudowy. Dla podkreślenia polskości nowej architektury sięgnięto po stworzony przez Witkiewicza styl zakopiański.

FILATELISTYKA
Autor: Krystian Żurawski
Elektryfikacyjne ostatki. Poznajemy kolejowe jedynki. Zimowe impresje cz.2. Most tczewski – rok 1994.

MIEJSKIE TORY – Tramwaje na Uralu cz.2
Autor: Tomasz Gieżyński, Marcin Stiasny
W południowej części osi gór Ural i rzeki o tej samej nazwie, oddzielających Europę od Azji, znajduje się pięć miast skrajnie różniących się miedzy sobą. Są to miejscowości zarówno niewielkie, jak i rozległe systemy, położone na stromych zboczach lub na zurbanizowanych stepach. Łączy je jedno – posiadają sieci tramwajowe.

MAKIETA – Uwagi o makiecie modułowej
Autor: Ks. Janusz Grygier

ORYGINAŁ I MODEL – Tabor obcych kolei na polskich torach i jego modele
Autor: Andrzej Etmanowicz, Arkadiusz Lubka
Od kilku lat obserwujemy na polskim rynku dużą podaż modeli w oznakowaniu PKP. Związane jest to przede wszystkim z szukaniem przez renomowane firmy zagraniczne nowych rynków zbytu. W składzie pierwszego pociągu EuroCity Berolina z Warszawy Wschodniej do Berlina wagonami pierwszej klasy były dwa pojazdy – Avmz 207 w malowaniu TEE oraz jego odmiana Avmz 107 w malowaniu IC.

TEST MODELU – Pruski wagon osobowy budowy stalowej
Autor: Arkadiusz Lubka
Jeszcze na początku XX wieku konstrukcja nowo budowanych wagonów osobowych opierała się na elementach drewnianych. Ze względu na ich niską trwałość, rosnący koszt wykonania i niedostateczną wytrzymałość w razie wypadku rozpoczęto budowę wagonów o konstrukcji stalowej. W ramach reparacji wojennych wagony tego typu trafiły także na stan PKP.