listopad 2009

sk-11-09

 

AKTUALNOŚCI – Nowe pociągi spalinowe w Podlaskiem
Autor: Paweł Terczyński
Podlaskie to jedyne ze wschodnich województw, które rozbudowało w tym roku park pojazdów do kolejowych przewozów regionalnych. Dzięki 90-procentowemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano zakup czterech nowych spalinowych zespołów trakcyjnych typu 218Mc. Zespoły noszą kolejowe oznaczenia serii SA133 i numery inwentarzowe 009, 010, 011 i 012. W Białymstoku stacjonuje w sumie już sześć takich pojazdów.

REPORTAŻ – Claytonem do Kołobrzegu
Autor: Jacek Chiżyński
We wrześniu br. dzięki staraniom miłośników kolei z Rybnika odbył się długo oczekiwany przejazd szczecińskim wagonem spalinowym SN61-183, który prowadził jeden oliwkowy wagon. Trasa prowadziła ze Szczecina przez Goleniów, Płoty, Trzebiatów do Kołobrzegu, skąd wagon wrócił do Płotów i został skierowany na nieczynną linię do Wysokiej Kamieńskiej. Pogoda dopisała, okazji do fotografowania nie brakowało.

HISTORIA KOLEI – Pasażerski ruch kolejowy w czasach II Rzeczpospolitej cz.1
Autor: Andrzej Massel
Połączenia międzynarodowe Kolej w czasach II Rzeczpospolitej odgrywała rolę szczególną. Była jednym z najważniejszych czynników spajających powstałe po latach zaborów niepodległe państwo polskie. Stanowiła dla społeczeństwa podstawowy środek przemieszczania się, a równocześnie zapewniała normalne funkcjonowanie i rozwój gospodarki, zarówno przemysłu, jak i rolnictwa. Nie była żadną przesadą często cytowana wypowiedź Józefa Piłsudskiego, że „aby podnieść kulturę i dobrobyt ludności, trzeba jej dać dobrą komunikację. Osiągnięcia polskiego kolejnictwa, szczególnie nowo zbudowane linie kolejowe czy wyprodukowane w polskich fabrykach lokomotywy były przedmiotem narodowej dumy.

HISTORIA KOLEI – Linia kolejowa Świebodzin – Sulechów
Autor: Robert Michalak
Poważne plany budowy drugorzędnej linii kolejowej ze Świebodzina do będącego siedzibą władz powiatowych Sulechowa pojawiły się w pierwszych latach XX wieku. Według wstępnych założeń pomysłodawców, kolej ta miała stanowić fragment lokalnego połączenia z Sulechowa przez Świebodzin do pobliskiego, będącego również siedzibą władz powiatu Międzyrzecza. Stworzona w ten sposób nowa droga żelazna miałaby stanowić najkrótsze połączenie trzech najważniejszych i zarazem najszybciej rozwijających się miast powiatów ziemskich sulechowsko- świebodzińskiego i międzyrzeckiego. Poza tym kolej ta miałaby ożywić gospodarczo pozbawione przemysłu oraz dogodnej komunikacji tereny rolnicze i leśne położone pomiędzy trzema wspomnianymi miastami. Realizacją tego połączenia, oprócz władz powiatowych, żywotnie zainteresowane były również same władze miejskie Świebodzina. Dotychczas bowiem ze Świebodzina do Sulechowa i ze Świebodzina do Międzyrzecza można było dojechać koleją, ale dość kłopotliwą drogą okrężną przez Zbąszyń.

KATASTROFY – Wyścigi z telegramem
Autor: Filip Karoński
W dziejach kolei stosunkowo często zdarzały się chwile, gdy sytuacja na torach wymykała się spod kontroli personelu stacji i pociąg (lub jego część) samowolnie wyruszał na szlak. Wówczas jedynym ratunkiem pozostawało poinformowanie sąsiedniej stacji o nadchodzącym niebezpieczeństwie za pośrednictwem dostępnego środka łączności. Rozpoczynał się trwający kilka lub kilkanaście minut wyścig wiadomości z pociągiem.

KOLEJ W ŚWIECIE – Most i tunel przez cieśninę Ǿresund pomiędzy Szwecją i Danią
Autor: Marek Graff
Most i tunel biegnące przez cieśninę Ǿresund położoną pomiędzy Danią i Szwecją, łączą duńską stolicę Kopenhagę ze szwedzkim miastem Malmö. Inwestycja została ukończona w lipcu 2000 r., kosztowała 1,58 mld euro, zaś całość liczy 16,4 km długości Z każdym rokiem liczba użytkowników, począwszy od momentu przekazania całości inwestycji do eksploatacji, wzrasta o 17% rocznie, przyczyniając się do szybkiego wzrostu gospodarczego regionów obu krajów.

WĄSKIE TORY – Wąskotorowe wózki motorowe budowy powojennej
Autor: Zbigniew Tucholski
W okresie powojennym służba drogowa na kolejach wąskotorowych PKP eksploatowała drezyny motorowe bardzo różne konstrukcji. Często były to pojazdy z okresu międzywojennego w znacznym stopniu wyeksploatowane, zaś utrzymanie wielu typów silników było przyczyną dużych trudności i zakupów części zamiennych. Na liniach wąskotorowych prace torowe prowadzono wówczas często prymitywnymi metodami, wykorzystując do transportu szyn na miejsce robót na szlaku drezyny ręczne i wózki torowe połączone ładunkiem. Większość z eksploatowanych wówczas pojazdów pomocniczych przeznaczona była jedynie do przewozu ludzi (drezyny kontrolne) lub ładunków o ciężarze zaledwie kilkuset kilogramów, co uniemożliwiało transport szyn czy dużych ilości podkładów, podrozjezdnic i innych akcesoriów torowych.

ABC KOLEI – Bibliografia historii transportu szynowego cz. 12
Autor: Jerzy Pawłowski

ALBUM STACJI – Domaniewice
Autor: Michał Jerczyński
Domaniewice leżą na historycznej trasie Kolei Warszawsko-Kaliskiej z Warszawy przez Łowicz Przedm., Zgierz, Łódź Kaliską do granicy pruskiej pod Skalmierzycami. Mijanka z przystankiem osobowym w Domaniewicach została uruchomiona już po oficjalnym uruchomieniu tej szerokotorowej linii, prawdopodobnie ok. 1903-1905 r.

MIEJSKIE TORY – Z historii kijowskich tramwajów cz.1
Autor: Marcin Rechłowicz
Kijów jest jednym z największych miast Europy. Od lat fascynuje pasjonatów komunikacji miejskiej, którzy w jednym miejscu mają do dyspozycji metro, trolejbusy, kolejkę linowo-terenową i oczywiście tramwaje. Niestety, dzisiejsza sieć tramwajowa miasta to w większości tylko skromne pozostałości o niezwykle bogatej historii.

FILATELISTYKA
Autor: Krystian Żurawski
Trajno „Zamenhof”. Krótkofalowcy sympatykami kolei i filatelistyki. Nowosądeckie jubileusze.

KATALOG MODELI – Wagon kryty Gbs-x
Autor: Arkadiusz Lubka
Dwuosiowe wagony kryte serii Gbs, zgodnie ze standardem UIC, budowane były w dużej ilości dla kolei austriackich m. in. przez wiedeńską wytwórnię SGP. W pierwszej połowie lat 80. PKP odkupiły od kolei austriackich 500 takich wagonów. Pozostają one do dziś w użyciu.

MAKIETA – Lipsk 2009
Autor: Ryszard Pyssa

ORYGINAŁ I MODEL – Tabor obcych kolei na polskich torach i jego modele. Wagony sypialne serii WLABmee kolei RZD cz.1
Autor: Andrzej Etmanowicz
Przedstawiony wagon sypialny, przystosowany do jazdy po torach 1520 mm i 1435 mm zamówiony został przez koleje RZD w niemieckiej wytwórni VEB Waggonbau Görlitz. Fabryka ta w okresie istnienia Krajów Demokracji Ludowej była głównym dostawcą wagonów sypialnych dla całego bloku socjalistycznego, a także produkowała je na eksport. Wagony z tej wytwórni są doskonale znane w Polsce, PKP zakupiły w latach 1967-1981 kilkaset takich wagonów standardu Y.