listopad 2008

sk-11-08

AKTUALNOŚCI – Pożegnanie serii SP42
Autor: Kajetan Orliński, Jacek Chiżyński
Dzień 27 września 2008 roku zapisze się w historii PKP jako ostatni dzień eksploatacji lokomotyw serii SP42 z czynnym ogrzewaniem parowym. Tego dnia Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Krakowie zorganizowało symboliczne pożegnanie popularnych „kociołków”.

REPORTAŻ – InnoTrans 2008
Autor: Leszek Lewiński
Co dwa lata Berlin staje się kolejową stolicą Europy. Targi kolejowe InnoTrans 2008 zgromadziły 1900 wystawców z 41 krajów, którzy prezentowali swe osiągnięcia, wyroby i technologie służące nowoczesnej kolei.

HISTORIA KOLEI – Ząbkowicka Kolej Powiatowa 1908-2008
Autor: Przemysław Dominas
Charakterystycznym elementem kolejowego krajobrazu Dolnego Śląska były normalnotorowe, lokalne linie samorządowe i prywatne. Z okazji przypadającej w tym roku rocznicy 100-lecia powstania nieczynnej już dziś Ząbkowickiej Kolei Powiatowej, prezentujemy jej historię.

HISTORIA KOLEI – Amerykańska pomoc kolejnictwu odradzającej się Rzeczpospolitej w latach 1918-22
Autor: Piotr Kumelowski
90. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest dobrą okazją przypomnienia mniej znanych kulisów amerykańskiej pomocy kolejnictwu odradzającej się Rzeczpospolitej w latach 1918-1922. Zaangażowanie paroosobowej, fachowej grupki Amerykanów na żelaznych szlakach i w polskim przemyśle poszło w zapomnienie. Dziś można przedstawić w oparciu o oryginalne dokumenty te mało znane, lecz często decydujące epizody naszej XX-wiecznej historii.

KOLEJ W ŚWIECIE – „Dieselparadies Mühldorf”
Autor: Manfred Knappe
Bawarska linia kolejowa Mühldorf – Burghausen jest niezelektryfikowaną, jednotorową linią, po której oprócz pociągów pasażerskich kursuje spora ilość pociągów towarowych. Można tu spotkać lokomotywy serii 217, które należą do jednych z najmniej licznych serii niemieckich lokomotyw spalinowych. Dodatkową atrakcją fotograficzną jest zachowana sygnalizacja kształtowa. Dla miłośników kolei to istny „raj pojazdów spalinowych”.

ALBUM STACJI – Darłowo
Autor: Paweł Korcz
Końcowa stacja Darłowo powstała wraz z uruchomieniem w 1878 roku linii kolejowej z Korzybia przez Sławno do Darłowa. Linia ta stała się ostatnim elementem ciągu komunikacyjnego łączącego południowe Kaszuby z nadmorskim kurortem w Darłowie.

WĄSKIE TORY – Koleje wąskotorowe na Żuławach cz.6
Autor: Roman Witkowski
Kolejny odcinek cyklu opisuje parowozy eksploatowane na Gdańskich Kolejach Dojazdowych po 1945 roku.

WĄSKIE TORY – To była ostatnia kampania…
Autor: Marek Malczewski
Cukrownia Nowy Staw powstała w 1878 roku, a w 1898 roku została do niej doprowadzona bocznica ówczesnej Zachodniopruskiej Kolei Lokalnej. Ostatnią kampanię cukrownia przeprowadziła w 2006 roku. Jej obszary plantacyjne przejęła cukrownia Malbork a ostatnie lokomotywy należące do cukrowni znalazły się w Rogowie.

ZAPOMNIANE LINIE – Kolej leśna Fronołów
Autor: Michał Jerczyński
Bogatą część historii kolejnictwa stworzyły koleje przemysłowe przeznaczone do transportu technologicznego, wśród których swym rozpowszechnieniem i długością wyróżniały się wąskotorowe koleje leśne. Na Podlasiu przemysłową (czy wręcz rabunkową) eksploatację lasów z wykorzystaniem wąskotorowego transportu szynowego rozpoczęli Prusacy po zajęciu tych terenów w 1914/15 roku. Na lewym brzegu Bugu na południowy wschód od Mierzwic powstała pojedyncza linia służąca usprawnieniu dowozu drewna do stacji Fronołów, w pobliżu której zbudowano spory tartak.

ABC KOLEI – Nowe zasady znakowania wagonów cz.1
Autor: Michał Jerczyński

FILATELISTYKA
Autor: Krystian Żurawski
Mosty w Polsce. Znaczki Františka Hudečka. Lokomotywy spalinowe serii TЭ.

MIEJSKIE TORY – Tramwaje w Koszycach
Autor: Marcin Rechłowicz
Koszyce są drugim co do wielkości miastem na Słowacji. Dopiero w XIX wieku miasto rozpoczęło stabilny i długotrwały rozwój w związku z oddaniem do użytku linii kolejowej i inwestycjami w przemyśle. Jednym z przejawów tego rozwoju było uruchomienie komunikacji tramwajowej, która pełniła kluczową rolę nie tylko w przewozach pasażerskich, ale i towarowych.

MAKIETA – Lipsk 2008
Autor: Ryszard Pyssa
Targi w Lipsku są największą imprezą wystawienniczą w branży modelarskiej odbywającą się najbliżej polskiej granicy. Dzięki temu jest licznie odwiedzana nie tylko przez rozmiłowanych w modelarstwie Niemców, ale również przez najbliższych sąsiadów z Czech i Polski. Podczas tegorocznej październikowej edycji swoją ofertę prezentowało ponad 600 wystawców z 10 krajów.

ORYGINAŁ I MODEL – Tabor obcych kolei na polskich torach i jego modele. Nieklimatyzowany wagon 2 klasy „Z2” serii Bmz kolei ÖBB
Autor: Andrzej Etmanowicz
W kolejnej części cyklu przedstawiamy jeden z wagonów osobowych kolei austriackich, których tabor, mimo że nie planowo, to jednak stosunkowo często można spotkać w Polsce. Jest to nieklimatyzowany wagon 2 klasy „Z2” serii Bmz, który do dzisiaj jest częstym gościem na polskich torach.

NOWOŚCI – Modele z Łotwy
Autor: Roman Kozak