lipiec 2012

Sk-07-12

AKTUALNOŚCI –  Wieliczka – nowocześniej, ale z problemami…
Paweł Terczyński
W dniu 1 czerwca przekazano do eksploatacji gruntownie zmodernizowaną linię kolejową nr 109 Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek.

NOWY TABOR – Zespoły trakcyjne SKM 35WE z Newagu
Marek Graff
W kwietniu 2011 roku Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. zawarła umowę z konsorcjum  Newag Nowy Sącz i Millenium Leasing Sp. z o.o. na dostarczenie sześciu sześcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Termin realizacji – sierpień 2012 roku. Dostawa tych pojazdów, oznaczonych symbolem  typu 35WE, stanowi kolejny etap rozbudowy taboru warszawskiej SKM, który niedawno powiększył się o 13 podobnych zespołów  typu 27WE, dostarczonych przez Pesę.

KOLEJ W POLSCE – Ostatnie parowozy w Północnej DOKP
Paweł Terczyński
Północna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych z siedzibą w Gdańsku zajmowała szczególne miejsce na kolejowej mapie Polski. Po zmianach administracyjnych, wprowadzonych na przełomie lat 50. I 60., które wiązały się z likwidacją DOKP w Łodzi i Olsztynie, DOKP Gdańsk zajmowała największy obszar i zarządzała najdłuższą siecią kolejową, której długość przekraczała 5 tys. km. Także w ruch towarowym okręg gdański zajmował dominującą pozycję, a w pracy eksploatacyjnej w ruchu pasażerskim ustępował, i to nieznacznie, tylko okręgowi warszawskiemu. Trakcja spalinowa była rozwijana od połowy lat 50., gdy przydzielono tu pierwsze węgierskie wagony motorowe, a elektryczna  (jeżeli nie liczyć kolei Gdańsk – Gdynia – Wejherowo) pojawiła się w II połowie lat 60., wraz z elektryfikacją magistrali węglowej.

HISTORIA KOLEI – Pierwsze lata eksploatacji Kolei Górnośląskiej we Wrocławiu
Michał Jerczyński
Sto siedemdziesiąt lat temu, 22.05.1842 r. oddano do eksploatacji pierwszy odcinek Kolei Górnośląskiej – z Wrocławia do odległej o 26 km Oławy. W sierpniu tego samego roku pociągi rozkładowe docierały już do Brzegu. Zabiegi o stworzenie połączenia kolejowego Górnego Śląska z Wrocławiem miały długą historię. Pierwszy plan przedstawiono już w 1816 roku, ale energiczne prace organizacyjne i planistyczne rozpoczęły się w roku 1836. Przedsięwzięcie było pionierskie, toteż sprawy formalne, finansowe i projektowe (w tym terenowe przy niwelacji linii) trwały aż do końca 1840 roku, kiedy ostatecznie ustalono przebieg przyszłej trasy na odcinku z Wrocławia do Opola.

KOLEJ W ŚWIECIE – Jungfraubahn
Ryszard Rusak
Jungfrau to jeden z najbardziej znanych i jednocześnie trzeci co do wielkości szczyt Alp Berneńskich mierzący 4158 m n.p.m. Na przełęcz Jungfraujoch, oddzielającą szczyt Jungfrau od sąsiedniego szczytu Mönich prowadzi najwyżej położona w Europie kolejka zębata Jungfraubahn, która właśnie w tym roku obchodzi dostojny jubileusz 100-lecia.  Dociera ona do stacji położonej pod ziemią, z której windą po pokonaniu nieco ponad 111 m można wjechać na tarasy widokowe obserwatorium Sfinx.

NASZ PORTRET  – Wąskotorowe wagony spalinowe z Zakładów Ostrowieckich
Bogdan Pokropiński
Część 3 – losy powojenne jednokierunkowych wagonów czteroosiowych

TRAMWAJE  –  Wagony 204WrAs we Wrocławiu
Tomasz Korycki

MIEJSKIE TORY – Tramwaje na Łotwie
Piotr Tomasik
W trzech największych miastach tego kraju funkcjonuje komunikacja tramwajowa. W największym mieście i zarazem stolicy – w Rydze – kursują także trolejbusy. Łotwa to stosunkowo młode państwo, które uzyskało niepodległość w 1991 roku. Dziś jest członkiem Unii Europejskiej i stara się upodabniać do państw skandynawskich.

ORYGINAŁ I MODEL – Bezprzedziałowy wagon 2 klasy ze stojakami na rowery typu 154Arow do pociągów „Berlin-Warszawa-Express”
Andrzej Etmanowicz

WARSZTAT – Montaż układu elektronicznego imitującego odgłosy przewożonego drobiu w wagonie towarowym
Tomasz Florczak
Na rynku amerykańskich modeli kolejowych od kilku lat można znaleźć wagony firmy Brodway Limited fabrycznie wyposażone w układy elektroniczne służące do imitowania odgłosów przewożonego żywego ładunku. Jako że zwierzęta wydają takie same odgłosy niezależnie od kraju pochodzenia, z powodzeniem można wykonać próbę przełożenia układu elektronicznego z modelu wagonu amerykańskiego do wagonu PKP.

NOWOŚCI – Modele lokomotyw serii SM42/SP42 firmy Piko – historia jednego modelu
Krzysztof Koj
Pojawienie się polskich lokomotyw spalinowych serii SM42, zapowiadane na przełom sierpnia i września tego roku, będzie z pewnością największym wydarzeniem na polskim rynku modeli kolejowych w roku 2012. Trudno się temu dziwić, jako że mamy tu do czynienia z pierwszymi produkowanymi wielkoseryjnie modelami lokomotyw spalinowych polskiej konstrukcji. Warto więc przybliżyć nieco zarówno samą historię powstania tych modeli, jak i kilka podstawowych informacji dotyczących ich konstrukcji i wyposażenia.

FILATELISTYKA
Krystian Żurawski
60 lat temu w Podgrodziu
Wąskotorówkami w Himalaje