lipiec 2008

sk-07-08

AKTUALNOŚCI – TRANSPORTA 2008
Autor: Marek Malczewski
W czerwcu 2008 r. w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w ramach imprezy targowej Innowacje – Technologia – Maszyny, został zorganizowany Salon Logistyki, Transportu i Spedycji Transporta 2008 pod hasłem „Publiczny i niepubliczny transport szynowy XXI wieku dla Polski”.

REPORTAŻ – Pociągiem IC po CMK w kabinie elektrowozu
Autor: Ryszard Rusak
Niewiele osób ma możliwość spoglądania na kolejowy szlak z kabiny maszynisty. To całkiem inna perspektywa otaczającego krajobrazu i możliwości obserwacji tego, co dzieje się na szlaku. Widać sygnały podawane na semaforach oraz sporą ilość różnego rodzaju wskaźników.

KOLEJ W POLSCE – Krajobraz po modernizacji
Autor: Michał Jerczyński
W czerwcu oficjalnie otwarto zmodernizowany odcinek Skierniewice – Łódź, choć roboty budowlane nie zostały jeszcze zakończone. W prasie nie brak informacji o tej ważnej inwestycji. Fotoreportaż na łamach Świata kolei zwraca uwagę na inny jej aspekt – wpływ na krajobraz kulturowy historycznych linii Kolei Fabryczno-Łódzkiej i Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

NASZ PORTRET – Pierwsze wagony bezprzedziałowe 1 klasy standardu Z1 na PKP typu 152A / 152Aa
Autor: Andrzej Etmanowicz
Wagony typu 152A są pierwszymi wagonami bezprzedziałowymi 1 klasy standardu Z1 na PKP. Wprowadzone do eksploatacji na PKP w 1998 roku są nowoczesnymi jednostkami, przeznaczonymi do obsługi pociągów Inter City i Euro City w komunikacji zarówno krajowej, jak i międzynarodowej.

ZAPOMNIANE LINIE – Ruda Chebzie – Bytom Karb
Autor: Sławomir Fedorowicz
Opisywana linia Ruda Chebzie – Bytom Karb stanowiła fragment zbudowanego w 1859 roku przez Kolej Górnośląską odgałęzienia z Rudy Śl. przez Karb do Tarnowskich Gór.

KATASTROFY – Szybko, szybciej, jeszcze szybciej…
Autor: Michał Jerczyński
Dla pasażera pociągu jednym z najważniejszych parametrów, rzutujących na poziom zadowolenia jest prędkość podróży. Na przełomie wieków na niektórych kolejach europejskich zaczęto dopuszczać prędkość rozkładową 120 km/h. Ponieważ konstrukcja parowozu pozwalała rozwijać jeszcze wyższe prędkości, często dla nadrabiania opóźnień przekraczano szybkość rozkładową, co stanowiło przyczynę znacznej ilości wypadków.

KOLEJ W ŚWIECIE – Przewodnik po Rhätische Bahn
Autor: Ryszard Rusak
Okres wakacji to czas urlopów i podróży. Wielu hobbystów planuje wakacyjne wyjazdy głównie z myślą o fotografowaniu kolei. Jedną z najciekawszych pod tym względem jest leżąca w szwajcarskim kantonie Graubunden wąskotorowa kolej Rhätische Bahn, pełna wspaniałych, zapierających dech w piersiach krajobrazów.

WĄSKIE TORY – Kolejki wojskowe w Toruniu w czasie I wojny światowej
Autor: Roman Witkowski
Ładnie oprawiony album, z pożółkłymi kartkami, o budowie i pierwszym okresie eksploatacji kolejki polowej zbudowanej na początku I wojny światowej, jest dziś rarytasem i stanowi cenne źródło wiedzy o tym przedsięwzięciu. Historia kolejek wojskowych w Toruniu jest jednak znacznie dłuższa, gdyż zaczęła się pod koniec XIX wieku.

MIEJSKIE TORY – Zapomniane krymskie tramwaje
Autor: Marcin Rechłowicz
Krym pod względem transportu nieodłącznie kojarzy się z najdłuższą linią trolejbusową na świecie. Przed II wojną światową tramwaj był tutaj najpopularniejszym środkiem transportu. Do dzisiaj funkcjonuje tylko w Eupatorii i niewielkiej wsi Mołocznoje.

FILATELISTYKA
Autor: Krystian Żurawski
Wakacyjne wojaże

MAKIETA – Jak zacząć budowę makiety modułowej cz.4
Autor: Leszek Lewiński
W budowie dwusegmentowego modułu należy przejść do wykonania instalacji elektrycznej oraz drobnych, lecz bardzo ważnych prac związanych z przygotowaniem makiety do drugiego etapu.

WARSZTAT – Jak przybliżyć wygląd modelu do oryginału
Autor: Roman Kozak

TEST MODELU – Lokomotywa spalinowa serii 060DA (ST43)
Autor: Arkadiusz Lubka
W połowie lat 50. na zamówienie kolei rumuńskich konsorcjum szwajcarskie opracowało ciężką, towarową lokomotywę spalinową. Odbiorcą produkcji licencyjnej były głównie koleje rumuńskie. Kilka lat temu prywatne koleje niemieckie zakupiły ponad 20 tych maszyn, ale po niedługim czasie zostały one odsprzedane prywatnym przewoźnikom w Polsce. Model w skali H0.

KATALOG MODELI – Wagon węglarka typu 9W
Autor: Arkadiusz Lubka
W 1959 opracowano w Poznaniu konstrukcję nowoczesnej dwuosiowej węglarki o całkowicie spawanej konstrukcji i stalowym poszyciu. Produkowane dla PKP i na eksport, obecnie wycofane już z eksploatacji. Tylko nieliczne są jeszcze używane do celów gospodarczych. Model w skali TT.

FORUM – Bielsko-Biała 2008
Autor: Jerzy Majszczyk
W dniach 30.05.08-01.06.08 odbyły się kolejne już Warsztaty Modelarskie w Bielsku-Białej. Specyfiką bielskich spotkań jest liczny udział miłośników i modelarzy militariów oraz modele kartonowe, w tym najwięcej w wielkości H0.