lipiec 2005

sk-06-05

AKTUALNOŚCI – Kolejka bieszczadzka zaprasza
Autor: p. Średzki

Bieszczadzka Kolej Leśna funkcjonowała w strukturze resortu leśnictwa do listopada 1994 roku. Dzięki zaangażowaniu wielu osób powołano do życia Fundację Bieszczadzkiej Kolei Leśnej, która w 1997 roku przywróciła kursowanie pociągów osobowych w sezonie letnim.

HISTORIA KOLEI – Wagony motorowe serii SN52 i SN60
Autor: Paweł Terczyński

W latach międzywojennych na kolejach Europy został zainicjowany szybki rozwój trakcji spalinowej, obejmujący zarówno lokalny, jak i dalekobieżny ruch pasażerski. W Polsce proces ten rozpoczął się z pewnym opóźnieniem, jednak pod koniec lat 30. istniał już program rozwoju trakcji spalinowej, oparty na rodzimej produkcji wagonów motorowych kilku typów.

KOLEJ W POLSCE – Historia kolei w Zaleszczykach
Autor: Andrzej Massel

Zaleszczyki to małe miasteczko położone na Podolu, na wysokim brzegu Dniestru. Przed wojną było modnym letniskiem a dzisiaj jest również ciekawym miejscem, do którego można dojechać pociągiem.

KOLEJ W ŚWIECIE – Lokomotywy kolei Berno – Lötschberg – Simplon cz. 2
Autor: Ryszard Rusak

Kolej Berno – Lötschberg – Simplon należy do pionierskich zastosowań trakcji elektrycznej na głównych liniach kolejowych. Pojawił się tu szereg lokomotyw elektrycznych, które stały się przełomowymi konstrukcjami w dziejach kolejnictwa. Pierwsze jazdy próbne z zasilaniem prądem przemiennym rozpoczęto w roku 1913. Miesiąc później nastąpił odbiór techniczny i linia została przekazana do eksploatacji dla lokomotyw elektrycznych.

WĄSKIE TORY – Kolej wąskotorowa gazowni Wrocław Tarnogaj
Autor: Michał Jerczyński

Na łamach Świata Kolei systematycznie prezentowane są systemy kolejowe, stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Kolej wąskotorowa gazowni we Wrocławiu jest jednym z ciekawszych zastosowań kolei w przemyśle gazowniczym. Jako eksponaty muzealne zachowano wszystkie trzy pracujące na niej ostatnio parowozy bezpaleniskowe.

WSPOMNIENIA – Podróż w czasie, czyli historia jednej czapki
Autor: Michał Jerczyński

Historia jednej czapki, czyli o miłej przejażdżce po ziemi dolnośląskiej trasami, które już zamknięto, a nawet, jak w przypadku odcinków Łukowice Brzeskie – Wiązów i Grodków – Przeworno planowana jest na ten rok rozbiórka nawierzchni. Dziś na stacji w Wiązowie samosiejki klonów dorastają już do pierwszego piętra okazałego dworca a poczekalnię w Przewornie zajmuje kukurydza.

ZAPOMNIANE LINIE – Grodków – Głęboka Śl.
Autor: Sławomir Fedorowicz

Poznając historię śląskich kolei, wędrujemy z Grodkowa ku Strzelinowi. Parlament pruski przyjął w roku 1888 ustawę o budowie państwowej linii z Grodkowa do Strzelina, która tworzyła poprzeczne połączenie między głównymi liniami kolejowymi, wychodzącymi promieniście z Wrocławia.

ALBUM STACJI – Gozdnica
Autor: Piotr Rochowski

Gozdnica, położona w zachodniej części Niziny Śląsko-Łużyckiej jest stacją końcową na linii Ruszów – Gozdnica. O budowie tej linii zdecydował rozwój przemysłu ceramicznego w ostatnim kwartale XIX wieku.

ARCHIWUM TABORU – Wagon cysterna czteroosiowa typu 413Ra
Autor: Paweł Terczyński

Projekt nowej cysterny o dużej pojemności typu 413R do amoniaku, został opracowany w 1974 roku. Stanowił adaptację typu podstawowego do przewozu skroplonych węglowodorów.

ABC KOLEI – Wskaźniki na liniach zelektryfikowanych
Autor: RS

Elektryfikacja pierwszych linii kolejowych PKP od 1936 roku spowodowała potrzebę wprowadzenia odrębnych, nie stosowanych dotąd wskaźników, dotyczących stanu sieci trakcyjnej i nakazujących maszynistom elektrycznych pojazdów trakcyjnych podjęcie określonych czynności. Wskaźniki obowiązywały do roku 1954, w którym dokonano zmian kolejności barw obwódek i niektórych znaków.

FILATELISTYKA
Autor: Krystian Żurawski

Penydarren” na monecie. Duże prędkości. Nie tylko dla filatelistów. Wolsztyn 2005.

MIEJSKIE TORY – Tramwaje niskopodłogowe w Poznaniu
Autor: Arkadiusz Lubka

W bieżącym roku przypada rocznica 10-lecia eksploatacji przegubowych tramwajów niskopodłogowych w Poznaniu. W 1995 roku zakłady Cegielskiego, w oparciu o dwa wyeksploatowane wagony typu 105N, wyprodukowały trójczłonowy tramwaj z obniżoną podłogą w środkowym członie. Początki obecności w Poznaniu taboru z obniżoną podłogą sięgają jednak znacznie odleglejszych czasów.

MAKIETA – Oświetlenie makiety
Autor: Leszek Lewiński

Z reguły makiety kolejowe są prezentowane podczas dnia, przy tak zwanym „naturalnym” świetle lub bywają oświetlane światłem sztucznym, imitującym słoneczne. Jeśli jednak makieta i kursujący po niej tabor wyposażone są w oświetlenie, wówczas warto zorganizować nocną prezentację.

WARSZTAT – Przebudowa rozjazdów
Autor: Władysław Maleńczyk

Przebudowa rozjazdów dostępnych w sprzedaży jest konieczna, aby wykonać na makiecie tor charakterystyczny dla realiów PKP z lat 60., możliwie najmniejszym kosztem i z ogólnie dostępnych materiałów.

TEST MODELU – Parowóz osobowy Ok1
Autor: Arkadiusz Lubka

Wśród szerokiej oferty modeli parowozów niemieckich, eksploatowanych również w Polsce, dwa z nich posiadają oznakowanie PKP. Maszyna oznaczona jako seria P8, produkowana była do roku 1924. Tworzące się Polskie Koleje Państwowe przejęły dużą ich liczbę od kolei pruskich, nadając im później oznaczenie Ok1.

KATALOG MODELI – Wagon pasażerski 1 kl. typu 127A cz.1
Autor: Arkadiusz Lubka

Dążąc do produkcji nowoczesnego taboru kolejowego zakłady Pafawag wykonały w 1975 roku dwa prototypowe wagony odpowiadające standardowi UIC. Różniły się zastosowanym typem drzwi. Wagon typu 127A eksploatowany był do ok. 1992 roku.

PORADY – Cyfrowy Świat Kolei cz.3 – Akcesoria dodatkowe
Autor: Łukasz Kirchner

Sterowanie na makiecie nie musi się ograniczać tylko do lokomotyw. Możliwe jest także obsługiwanie każdego innego elementu. Obecny rozwój komputerów wpłynął jednocześnie na sposób sterowania makietą. Stworzono do tego celu dodatkowe akcesoria, dodając kilka kolejnych możliwości systemu DCC.

FIRMA PREZENTUJE – Platforma PKP serii PPyk 203 do przewozu ładunków ciężkich
Autor: Michał Dembowski

W związku z potrzebami wojennymi, związanymi zwłaszcza z koniecznością przewozu sprzętu wojskowego na duże odległości, przemysł niemiecki uruchomił w 1943 roku produkcję wagonów SSys. Po II wojnie światowej wiele z tych platform pozostało w Polsce, gdzie na PKP otrzymało oznaczenie serii PPyk 203.

FORUM