kwiecień 2015

1strOklaSwiKol_04'15tekstAKTUALNOŚCI – Kolej stawia na Kraków

Paweł Terczyński

Pod tytułowym hasłem, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zorganizowała 4 marca konferencję, w ramach której zaprezentowano aktualne działania i dotychczasowe osiągnięcia dotyczące rozbudowy i remontów infrastruktury kolejowej w węźle krakowskim.


 

NOWY TABOR – Zespoły trakcyjne EN64 i EN99 dla kolei aglomeracyjnej w Krakowie

Paweł Terczyński

Wraz z wprowadzeniem grudniowego rozkładu jazdy, nastąpiła inauguracja działalności Kolei Małopolskich, które przejmując obsługę trasy do Wieliczki, wprowadziły na nią, kursujące w półgodzinnym takcie, nowe zespoły trakcyjne. Obecnie do obsługi potrzebne są dwa składy, a po uruchomieniu jeszcze w tym roku całej linii do lotniska – cztery. Zatem zakup 10 pojazdów, zrealizowany przez Województwo Małopolskie, znacznie wyprzedził potrzeby taborowe, które będą wzrastać proporcjonalnie do rozwoju sieci połączeń, dopiero w miarę postępu prac nad odnową infrastruktury.


 

HISTORIA KOLEI – Komunikacja przestawcza systemu Breidsprechera

Część 1 – historia wynalazku

Michał Jerczyński

W początkach XIX wieku pierwsze drogi szynowe, jako przedsiębiorstwa prywatne o lokalnym znaczeniu, miały dowolnie ustalane szerokości torów. Idee stworzenia sieci kolejowych o zasięgu krajowym czy europejskim sięgają dopiero początku lat 30. XIX wieku. To, że do tego czasu spora część kolei europejskich otrzymała „stephensonowską” szerokość toru 1435 mm należy zawdzięczać bardziej naśladownictwu i czerpaniu wzorców z już funkcjonujących kolei (tudzież bardzo ograniczonej liczbie producentów lokomotyw) niż chęci normalizacji z myślą o przyszłości – wszak bardzo wówczas niepewnej jeśli chodzi o powodzenie wynalazku kolei żelaznej.


 

ZAPOMNIANE LINIE – Odcinek szerokotorowy Stradom – Kusięta Nowe Kolei Herbsko-Kieleckiej

Sławomir Fedorowicz

Kolejnym etapem historii kolei w Częstochowie związanym z opisywaną w ŚK 2 i 3/2015 linią wąskotorową Herby – Częstochowa była budowa kolei szerokotorowej Kielce – Herby Ruskie, którą oddano do użytku 26.02.1911 r., przebudowując jednocześnie istniejącą linię 1067 mm. Kolej Herbsko-Kielecka, której wiorstowy pikietaż rozpoczynał się na obecnej stacji Kielce Herbskie, została przerwana w momencie wysadzenia w powietrze przez Rosjan w dniu 3.08.1914 r. wiaduktu kolejowego nad stacją Częstochowa Towarowa. Przedtem tabor tej kolei został ewakuowany do Rosji. Po przejęciu linii przez Niemców została ona przekuta na 1435 mm, ale wiaduktu nie odbudowano. Połączenie ze stacją „wiedenki” zapewniły nowe łącznice.


 

KOLEJ W ŚWIECIE – Elektrowozy serii 212/243 kolei DR cz.1

Ryszard Rusak

Po kryzysie naftowym i wzroście cen ropy naftowej na światowych rynkach w połowie lat 70. XX wieku koleje Deutsche Reichsbahn znacznie przyspieszyły tempo elektryfikacji swoich szlaków. W latach 1960–76 zakłady Kombinat VEB Lokomotivbau-Elektrotechnische Werke „Hans Beimler” (KLEW) w Hennigsdorf dostarczyły elektrowozy serii E 11 i E 42 (później 211/242), a następnie w 1977 roku sześcioosiowe maszyny serii 250. Na początku lat 80. rozpoczęto studia nad nowym projektem elektrowozu czteroosiowego przeznaczonego do pracy w średniociężkim ruchu pasażerskim i towarowym, wykorzystującego elektryczne i mechaniczne podzespoły maszyn serii 250, ale już z najnowszymi osiągnięciami techniki półprzewodnikowej. W efekcie na początku 1982 roku na szlaki DR wyjechał pierwszy prototypowy elektrowóz, który okazał się bardzo udaną konstrukcją. Późniejsza eksploatacja lokomotyw serii 243 zapisała również nowe karty historii zjednoczonych już Niemiec.


 

WĄSKIE TORY – Koleje przemysłowe cukrowni Kluczewo cz.1

Ryszard Burzykowski

We wrześniu 2013 roku Cukrownia Kluczewo obchodziła jubileusz 130-lecia istnienia. Dzisiaj jest jedyną czynną cukrownią z trzech dużych fabryk cukru odbudowanych po II wojnie światowej na Pomorzu Zachodnim. Transport kolejowy przez długie lata dominował w jej działalności. Miała rozbudowaną, liczącą 100 km długości sieć kolei polowych do transportu buraków cukrowych.


 

ABC KOLEI  Bibliografia przepisów i instrukcji z zakresu służby mechanicznej PKP wydanych w latach 1919-2001

Zbigniew Tucholski

Część 2 – Przepisy i instrukcje wydane w latach 1945-2001 (6)


 

WCZORAJ I DZIŚ – Chojnice

Michał Jerczyński


 

MIEJSKIE TORY – Pierwsze tramwaje. Zarys rozwoju techniki od początków do 1914 roku

Krzysztof Zintel

Część 1. Tramwaje elektryczne

W 1879 r. inżynier Werner von Siemens i mechanik Halske zademonstrowali na Wystawie Rzemiosł w Berlinie pierwszą kolejkę elektryczną wożącą pasażerów. W latach 1881-82 uruchomiono pierwsze dwie elektryczne linie tramwajowe w Lichterfelde i w Charlottenburgu, dziś dzielnicach Berlina. Zawieszane nad ziemią druty trakcji elektrycznej uważano w niektórych miastach Europy i USA za oszpecenie ulic, więc próbowano tramwaje zasilane z przewodów elektrycznych umieszczonych w kanale pod ulicą lub jako „guziki” w bruku ulicy, albo z akumulatorów. Od 1883 roku kilku pionierów techniki zapoczątkowało burzliwy rozwój tramwaju elektrycznego, szczególnie w miastach Ameryki Północnej, a wiele wynalazków z USA wzbogaciło technikę tramwajową w Europie. Pierwsze tramwaje elektryczne na ziemiach polskich uruchomiono w 1893 roku we Wrocławiu i rok później we Lwowie.


 

TEST MODELU – Uniwersalna lokomotywa elektryczna serii EU07

Arkadiusz Lubka


 

ORYGINAŁ I MODEL – Tabor obcych kolei na polskich torach i jego modele

Andrzej Etmanowicz

Wagony drugiej klasy serii Bvmz185 kolei DB

Klimatyzowane wagony drugiej klasy serii Bvmz185 wyprodukowane w końcu lat 80. ub. wieku dla Deutsche Bundesbahn (DB), mimo że mają już prawie 25 lat, ciągle reprezentują najnowszy trend w konstrukcji nowoczesnego taboru wagonowego. Na polskich torach pojawiały się one w końcu lat 90. ub. wieku codziennie w pociągu EC Varsovia, kursującym między Berlinem i Warszawą, a także, chociaż przez zaledwie kilka godzin w ciągu doby, w składzie kursującym między Amsterdamem i Szczecinem. Modele tych wagonów od wielu lat znajdują się w ofercie firmy Roco, dlatego postanowiliśmy przedstawić je w niniejszym artykule.


 

WARSZTAT –  Model osobowego wagonu wąskotorowego typu 3Aw

Tomasz Florczak

Kilka lat temu miał swoją premierę model polskiego wagonu wąskotorowego typu 3Aw w podziałce H0e. Małoseryjny model został zaoferowany jako zestaw części wykonanych z żywicy, elementów z tworzywa sztucznego i detali fototrawionych z blachy.


 

FILATELISTYKA

Krystian Żurawski

Zbierajmy bilety

Cegiełka z Józefem Nowkuńskim