czerwiec 2013

Sk-06-13s

PLAN IMPREZ KOMUNIKACYJNYCH

AKTUALNOŚCI –  Przed sezonem
Paweł Korcz
Lato to tradycyjny okres turystycznych wędrówek. Przy okazji podróży po Polsce warto w swój program wpleść odwiedziny na działających jeszcze kolejach wąskotorowych. Niestety ich sytuacja nie jest dobra. W ruchu codziennym nie spotykamy już pociągów pełniących służbę na rzecz społeczności lokalnych zgodnie z pierwotnymi celami. Pozostały jednak koleje kursujące w ruchu turystycznym.

HISTORIA KOLEI – Koleje żelazne Frontu Ufortyfikowanego Łuku Odry – Warty cz.2
Robert Michalak
Idea i początki budowy Frontu Ufortyfikowanego Łuku Odry – Warty (FFOWB) oraz funkcjonowanie wzniesionej na potrzeby tej ogromnej inwestycji kolei budowlanej zostały przedstawione w poprzednim odcinku w numerze 5 ŚK. Ważnym uzupełnieniem sieci normalnotorowych kolei budowlanych FFOWB były liczne tymczasowe, wąskotorowe koleje polowe o szerokości toru 600 mm. Używano ich głównie do prac ziemnych prowadzonych w tym rejonie na masową skalę.

STATYSTYKA – Lokomotywy serii SM42 cz.2
Paweł Terczyński
Druga część artykułu o lokomotywach SM42 produkowanych przez fabrykę lokomotyw Fablok w Chrzanowie. Część pierwszą można znaleźć w numerze 5 ŚK.

KOLEJ W POLSCE – Rok po „Euro 2012”
Niestandardowe pociągi EC Berlin-Warszawa-Ekspress na mecz Niemcy – Włochy,
28.06.2012 r. w Warszawie

Andrzej Etmanowicz
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012, oficjalnie określane jako „UEFA Euro 2012”, które odbyły się rok temu na piłkarskich stadionach Polski i Ukrainy były w naszym kraju jednym z największych wydarzeń minionego roku. Poza organizacją czysto sportową wymagały one również przygotowań w zakresie transportu, wszak wielu kibiców z państw, których reprezentacje piłkarskie brały udział w tych mistrzostwach, chciało kibicować swoim graczom. Wymagało to zapewnienia możliwości dojazdu dla nich do wybranych miast w Polsce i na Ukrainie.  Z racji dużych odległości większość przyjeżdżających kibiców korzystała z transportu lotniczego, ale część z nich, zwłaszcza z państw sąsiadujących z naszym krajem, przyjeżdżała koleją. Powodowało to, że na naszych torach pojawiały się niestandardowe, złożone z ciekawych wagonów pociągi. W artykule przedstawione są dwa z nich EuroCity 41/71006 i 43/71004 Berlin-Warszawa-Ekspress na mecz Niemcy – Włochy, który odbył się 28.06.2012 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie.

KOLEJ W ŚWIECIE – Lokomotywy spalinowe serii 119 DR
Ryszard Rusak
Na początku lat 70. XX wieku Niemieckie Koleje Państwowe – Deutsche Reichsbahn (DR) z związku z likwidacją trakcji parowej planowały zakup nowych lokomotyw spalinowych i spalinowych zespołów trakcyjnych. Przemysł Niemieckiej Republiki Demokratycznej produkował już w tym czasie lokomotywy spalinowe z przekładnią hydrauliczną serii V 100 (110) i V 180 (118.0, 118.1, 118.5), które spełniały stawiane im zadania, ale niestety ich liczba była niewystarczająca. Dotyczyło to szczególnie linii drugorzędnych, na których wzrastało zapotrzebowanie na maszyny o nacisku na tor około 16 ton i wyposażonych w urządzenia ogrzewania pociągów. W 1973 roku zapadła decyzja o zakupie 280 lokomotyw spalinowych w Rumunii.

ZAPOMNIANE LINIE – Wrzesińska Kolej Powiatowa
Sławomir Fedorowicz
Powstała w 1898 roku Wrzesińska Kolej Powiatowa zbudowała i eksploatowała przez wiele lat pięć linii kolejowych, służących przede wszystkim do zwózki buraków dla cukrowni we Wrześni. Najważniejszą linią był odcinek Września Wąskotorowa – Borzykowo Południe, który w roku 1905 i w latach 20. został, w dwóch etapach, przedłużony do Pyzdr. Kres istnienia ostatniego odcinka tej kolei, tj. Września Wąskotorowa – Pyzdry, nastąpił w 1976 roku. Linia kolejowa, której tor prowadził w zasadzie wzdłuż głównej szosy, nie wytrzymała konkurencji z dynamicznie rozwijającym się transportem samochodowym. Dziś pozostało po niej niewiele śladów, ale warto odwiedzić tę zapomnianą linię.

ALBUM STACJI  – Stacja Krościenko
Sławomir Fedorowicz
Stacja Krościenko została otwarta na wybudowanej w 1872 roku magistrali łączącej Budapeszt z Przemyślem. Zawsze była małą stacją pośrednią, dopiero od roku 1951 na skutek zmiany położenia granic stała się stacją graniczną i taką jest obecnie.

WĄSKIE TORY  – Tabor kolejowy Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu
Zbigniew Tucholski
Poszukiwanie materiałów dotyczących historii taboru kolei wąskotorowej Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu (600 mm) jest bardzo trudne. Podczas przygotowania artykułu wykorzystano ewidencję taboru wojskowego MON oraz wykazy Dowództwa Marynarki Wojennej, prowadzone od około 1976 roku. Publikowane informacje obejmują dane zapewne całego taboru eksploatowanego w latach 1976-2013. Wcześniejsza dokumentacja wojskowa dotycząca taboru najprawdopodobniej została zniszczona jako materiały tajne. W 2006 roku znaczna część cennego taboru kolei wojskowej KPW Świnoujście została wystawiona na przetarg złomowy.  Staraniem wielu osób dobrej woli udało się wycofać z przetargu i ocalić przed złomowaniem ten wartościowy historyczny tabor. Został on przekazany Fundacji Na Rzecz Leśnych Kolei Wąskotorowych.

WĄSKIE TORY  – Ze Świnoujścia do Czarnej Białostockiej
Sławomir Fedorowicz
Wydawać by się mogło, że w XXI wieku, w dobie powszechnie dostępnych aparatów fotograficznych, map i braku zakazu fotografowania, szybko można by wyjaśnić historię każdej linii kolejowej, bocznicy czy systemu torów. Nic jednak bardziej mylnego, mijają kolejne lata, a o niektórych systemach transportowych nadal nic nie wiadomo. Należy do nich wojskowa kolej wąskotorowa na wyspie Wolin koło Świnoujścia.

MIEJSKIE TORY – Londyńskie metro cz.1
Krzysztof Tyszka
Londyn to miasto, którego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. W XIX wieku, jako centrum obejmującego nawet ćwierć powierzchni globu imperium brytyjskiego, miasto to przeżyło niebywały kres rozkwitu i rozwoju. Właśnie w Londynie spółka Metropolitan Railway Company uruchomiła 10 stycznia 1863 roku pierwszą linię kolei biegnącej pod ziemią. W 2013 roku na świecie funkcjonuje ponad 100 sieci metra – w tym roku najstarsza z nich obchodzi swoje stupięćdziesięciolecie.

ORYGINAŁ I MODEL – Modele węglarek budowy normalnej PKP typu C462W
Andrzej Etmanowicz
W cyklu „Oryginał i model” do tej pory omawialiśmy wagony pasażerskie, a także lokomotywy oraz ich modele, natomiast nigdy nie przedstawialiśmy wagonów towarowych. Bieżący numer proponuje zmianę, przedstawiając pierwszy z wagonów towarowych – standardową, czteroosiową węglarkę PKP budowy normalnej typu C462W, których ponad 6 tys. zakupiły nasze koleje do przewozu ładunków masowych. Do chwili obecnej ukazało się już dziewięć modeli H0 wagonów tego typu.

WARSZTAT – Efekty dźwiękowe na makiecie
Roman Kozak
Efekty dźwiękowe są atrakcją każdej makiety kolejowej. Przykłady zastosowania różnych efektów dźwiękowych prezentowaliśmy już na naszych łamach. Kolejna propozycja to efekty dźwiękowe na przejeździe kolejowym.

WARSZTAT – Waloryzacja modeli wagonów platform Res i sposób mocowania pojazdów kołowych
Tomasz Florczak
W tegorocznym numerze 2 ŚK opisany został proces waloryzacji modeli wagonów-platform podczołgowych. W tym artykule kolejna propozycja – ulepszenie modeli czteroosiowych platform serii Res przeznaczonych do transportu lżejszych ładunków i pojazdów.

FILATELISTYKA
Krystian Żurawski
Warszawskie dworce linii średnicowej
Poczty konduktorskie